Analyse
Torsdag 1. sep 2016

2025-planen, mange gode tiltag, men også huller

I notatet foretages en række nedslag i regeringens 2025 plan, som den foreligger, og det vurderes om tiltagene ud fra en fagøkonomisk synsvinkel er hensigtsmæssige. Derudover ses på nogle punkter, hvor planen er mindre skarp.

Planens overordnede fokus er økonomisk vækst i Danmark samlet set. Der er ikke mange tiltag, der indeholder særlig støtte til eksempelvis udvalgte erhverv eller udvalgte geografiske områder. Derved adskiller planen sig fra flere andre tidligere såkaldte vækstplaner. Tilgangen i den nuværende plan er at rydde skævheder og forvridninger af vejen. Dermed er planen i modsætning til tidligere planer på rette spor, når det kommer til at skabe vækst. 

 

En langsigtet helhedsplan bør omfatte og forholde sig til de væsentlige samfundsøkonomiske problemstillinger. Der er et par markante udeladelser, som efter Krakas opfattelse er en naturlig del af en langsigtet plan. Disse nævnes kort i notatet.