Analyse
Lørdag 18. nov 2017

Der er kommunale forskelle i hjemmehjælp til ældre

I nogle kommuner modtager ældre danskere næsten dobbelt så mange timers hjemmehjælp som i andre kommuner. Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer generelt faldet i Danmark, men nogle kommuner har skåret væsentligt mere end andre. De ti kommuner, der har skåret mest, har reduceret antallet af timer mere end ti gange så meget som de ti kommuner, der har skåret mindst. Det er en forskel, der ikke umiddelbart lader sig forklare af forskelle i kommunernes ældresammensætning.

Analysen er anvendt på politiken.dk, "Se tallene: Nogle kommuner skærer ti gange så meget i hjemmehjælp som andre", den 18. november 2017.Hovedkonklusioner

 

 • Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer til ældre over 65 år varierer betydeligt fra kommune til kommune. I de ti kommuner, der giver mest hjemmehjælp i 2016, modtager 100 ældre over 65 år næsten dobbelt så mange hjemmehjælpstimer som i de ti kommuner, der visiterer færrest timer.
   
 • Holbæk er den kommune i Danmark, der giver flest timers hjemmehjælp til ældre over 65 år. I 2016 gav Holbæk 73 timers hjemmehjælp per 100 ældre, hvilket er mere end tre gange så meget som Billund, der med 24 timer er den kommune, der giver færrest timer.
   
 • For Danmark som helhed gælder det, at kommuner i den østlige del af Midtjylland samt forstadskommuner til København giver relativt mange hjemmehjælpstimer, mens kommuner i den nordvestlige del af Jylland giver relativt få timer.
   
 • Antallet af hjemmehjælpstimer er faldet betydeligt siden 2008. En gennemsnitlig kommune giver i dag 41 timers ugentlig hjemmehjælp per 100 ældre i kommunen. For otte år siden var tallet 66 timer – det svarer til et fald på 37 procent for Danmark som helhed siden 2008.
   
 • De ti kommuner, som har skåret mest i antallet af timer de sidste otte år har i gennem-snit reduceret timeantallet med 54 timer om ugen siden 2008. Det er ti gange så meget som de ti kommuner, der har skåret mindst.
   
 • I de ti kommuner, der har skåret mest modtager en ældre over 65 år i dag under halvdelen af de timer en ældre modtog for otte år siden. Billund og Langeland er de to kommuner, der procentuelt har skåret mest – her er hjemmehjælpen reduceret med hhv. 73 og 72 pct.
   
 • Det tyder ikke på, at den kommunale ældresammensætning kan forklare, at nogle kommuner har skåret mere end ti gange så meget som andre kommuner. Udviklingen i relevante sundhedskarakteristika har nemlig ikke været væsentlig forskellig på tværs af de ti kommuner der har skåret hhv. mest og mindst. Det peger på, at kommunerne, som har skåret mest ikke har fået relativt yngre og sundere ældre end andre kommuner.
   
 • Omvendt tyder det på, at den kommunale ældresammensætning bidrager til at forklare forskelle i niveauet for hjemmehjælp i 2016. De kommuner, som giver flest timers hjemmehjælp per 100 ældre i 2016 har ældre, som har flere ambulante hospitalsbesøg og heldøgnssengedage end de kommuner, som giver mindst hjemmehjælp.