Analyse
Tirsdag 27. jun 2017

Familie- og opvækstmiljø har stigende betydning for indkomsten

I notatet undersøges korrelationen imellem brødres indkomst. Korrelationen beskriver, hvor stor betydning familie og opvækstmiljø har for personens indkomst i voksenalderen.

Hovedkonklusioner:

 

  • Brødre med samme forældre har typisk fælles familie- og miljømæssig baggrund. Derfor angiver korrelationen i brødres indkomst, hvor stor betydning fælles faktorer har for brødrenes indkomst i voksenalderen, og den kan derfor anvendes som et mål for social mobilitet. 
     
  • Korrelationen i brødrenes årlige indkomst er steget fra 12 til 18 pct. i 2000-2014. Det betyder, at familie- og miljømæssig baggrund har ca. 50 pct. større betydning for, hvordan personen klarer sig som voksen i 2014 end i 2000. 
     
  • Den langsigtede korrelation i brødres indkomst ligger på omkring 22-24 pct. for perioden 2000-2014. Dette svarer tilnærmelsesvis til niveauet i andre nordiske lande, men er lavere end i USA. Det betyder, at familie- og miljømæssig baggrund har mindre betydning i Danmark end i USA, og at indkomstmobiliteten kan forventes at være højere i Danmark. Det forrige resultat indikerer dog, at forskellen mellem Danmark og USA indsnævres. 
     
  • Det er hensigtsmæssigt fra et samfundsøkonomisk perspektiv at have højere social mobilitet, hvis ekstra gevinsterne ved at løfte børn med svagere sociale baggrund overstiger omkostningerne ved dette. Således kan børn med svagere social baggrund i højere grad udnytte deres potentiale, som skaber økonomisk værd 

 

Se vores korte gennemgang af notatet herunder, og hent det i sin helhed her fra siden.