Analyse
Tirsdag 21. nov 2017

Forringer større kommuner demokratiet?

Analysen viser, at valgdeltagelsen blandt vælgerne og de opstillede politikere ikke er blevet forringet i de kommuner, der blev større som følge af kommunesammenlægningen i 2007.

Med afsæt i dette notat er debatindlægget "Forringer større kommuner lokaldemokratiet?​" udarbejdet, der kan findes her.​

Hovedkonklusioner

 

 • Denne analyse viser, at der ingen tegn er på, at øget kommunestørrelse forringer borgernes politiske deltagelse, til trods for, at en række studier dokumenterer, at større kommuner svækker den politiske tillid, nærdemokratiet og forståelsen for kommunal politik.
   
 • Strukturreformen fra 2007 anvendes til at vurdere, om forskellen i borgernes politiske deltagelse mellem de sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner har ændret sig som følge af reformen.
   
 • De sammenlagte kommuner har generelt ca. to pct.point højere valgdeltagelse, og denne forskel er stort set den samme før og efter reformen.
   
 • Der er en klar nedadgående trend i antallet af opstillede kandidater pr. mandat i de ikke-sammenlagte kommuner i perioden 1997-2009, hvor antallet er faldet fra 4,6 til 4,0 kandidater pr. mandat. Denne tendens findes ikke for de sammenlagte kommuner, hvor ca. 3,5 kandidater stiller op pr. mandat. Fra 2009 stiger antallet af opstillede kan-didater pr. mandat i begge typer kommuner, og stigningen er også lidt højere i de sam-menlagte kommuner efter 2009.
   
 • I 2005 observeres både en usædvanligt høj valgdeltagelse og flere opstillede kandidater pr. mandat i de sammenlagte kommuner. Det kan muligvis forklares ved, at det var det første valg til de nye kommunale bestyrelser, der skulle sørge for den kommunale sam-menlægning.

Download