Analyse
Tirsdag 21. nov 2017

Lav sandsynlig straf for mange alvorlige forbrydelser

Det er langt fra alle forbrydelser, der opklares og fører til domfældelse. Det betyder, at den sandsynlige straf, dvs. den gennemsnitlige straf, når der er taget højde for opdagelsessandsynligheden, for at begå en given forbrydelse kan være langt lavere en den gennemsnitlige straf. I dette notat opgøres den sandsynlige straf for en række mere alvorlige forbrydelser, der sædvanligvis straffes med fængsel.

Hovedkonklusioner

 

 • For mange forbrydelser er der meget stor forskel på den gennemsnitlige straf og den sandsynlige straf, der også tager højde for opdagelsessandsynlighed. En meget lav sandsynlig straf kan krænke retsfølelsen, men kan ved meget høje håndhævelsesomkostninger være uundgåelig af hensyn til proportionalitetsprincippet.
   
 • De analyserede seksualforbrydelser straffes eksempelvis typisk med mellem et og to års fængsel. Men den sandsynlige straf er typisk langt lavere.
   
 • Sandsynligheden for at blive dømt ved voldsforbrydelser er generelt høj og stiger med alvorligheden af forbrydelsen. Dette gør at den sandsynlige straf varierer fra 8 dage ved simpel vold til næsten 2 år ved særlig alvorlig vold.
   
 • Den sandsynlige straf for ejendomsforbrydelser er generelt meget lavere end den gennemsnitlige straf. For indbrud og biltyverier er den sandsynlige straf så lav, at man reelt kan tale om straffefrihed. Den sandsynlige og den gennemsnitlige straf ved andre straffelovsforbrydelser, heriblandt salg og smugling af narkotika, er meget tæt på hinanden, fordi sandsynligheden for at blive straffet generelt er høj. Det skyldes dog sandsynligvis et meget højt mørketal, da det er meget langt fra alle overtrædelser, der anmeldes. Dette betyder, at den opgjorte sandsynlige straf kan være kraftigt overvurderet.
   
 • Analysen påpeger et ubehageligt trilemma: Myndighederne må for mange forbrydelser enten vælge hårdere straffe, hvilket kan stride mod proportionalitetsprincippet. Eller de må forøge opklarelsessandsynligheden, hvilket er dyrt. Eller de må leve med at den sandsynlige straf er meget lille og i nogle tilfælde reel straffrihed.

 

Anbefalinger

 

 • Straffen ved domfældelse bør stå mål med forbrydelsens alvor. Der er derfor grænser for, hvor høj straffen kan være. Efterforskning er omkostningsfuldt og bør afvejes over for forbrydelsens alvor. For nogle forbrydelser er den sandsynlige straf dog så lav, at man reelt kan tale om straffrihed og dermed et problem for retsfølelsen. For disse kan det være relevant at overveje en tilpasning af straflængde eller efterforskningsintensitet.

Download

Emner

Mediedækning

Berlingske.dk / Tirsdag 14. nov 2017