Øvrigt
Tirsdag 27. mar 2018

Berlingske fejlfortolker Krakas analyse

Berlingskes leder d. 27/3 - under overskriften ”Venstrefløjens bastante løsning – sæt skatten op” - handlede om Krakas analyse af udligningssystemet. I artiklen kritiseres Kraka for at foreslå en skatteforøgelse som et redskab til at øge det kommunale serviceniveau i de kommuner, som har et relativt lavt serviceniveau.


Lederskribenterne misfortolker – tilsyneladende bevidst – vores analyse. Det kan man ved selvsyn konstatere her.


Vores analyse handler om udligningssystemet. Vi påviser, at relativt fattige kommuner kan opretholde et højere serviceniveau bl.a. pga. højere beskatning i disse kommuner. Hvis de velhavende kommuner valgte samme højere skat som fattigere kommuner, ville de kunne opretholde et højere serviceniveau end relativt fattige kommuner.


Analysens resultater indikerer således, at den absolutte grænse for overudligning ikke er passeret. Men vi anbefaler hverken større eller mindre udligning. Graden af udligning er et politisk valg, der bl.a. afhænger af ideologi og ofte sikkert også hjemkommune.


Vi anbefaler hverken, at kommunerne sætter skatten op eller ned – det er kommunernes helt eget valg. Vi påpeger derimod, at det i praksis pga. budgetloven kan være svært for kommuner at sætte skatten op.


Berlingske mener, at vi overser effektiviseringer som instrument i kommunerne. Kraka har gennem tiden udarbejdet en lang række analyser, der anbefaler offentlig effektivisering og påviser mangel på samme. Fx har vi lavet analyser om flygtninges jobparathed, kommunernes evne til at få kontanthjælpsmodtagere i job, frit sygehusvalg, kloge infrastrukturinvesteringer, effektivitetstab ved udflytning af statslige arbejdspladser, anbefaling af omsættelige flygtningekvoter og sammensætning af uddannelsessystemet, for nu blot at vælge nogle få af de lidt nyere. Analysen af udligningssystemet handlede imidlertid om udligning og ikke om effektivisering.


Kraka er ikke en venstreorienteret tænketank. Vi er uafhængige – både politisk og ideologisk, og vi fremlægger sandheden, som den er. I dette tilfælde er den ilde hørt hos Berlingske. Det beklager vi.