Ole Øhlenschlæger Madsen

Professor, dr.oecon., Økonomisk Institut, Aarhus Universitet

Ole Øhlenschlæger Madsen har undervist og forsket i en række driftsøkonomiske emner, herunder fusioner og virksomhedsovertagelser (doktordisputats 1983). Han er tidligere og nuværende bestyrelsesmedlem i en række industrivirksomheder og erhvervsdrivende fonde.