Finansiel støtte

    

Kraka er en privatfinansieret tænketank finansieret af Deloitte samt en række øvrige private bidragsydere og fonde.

Medarbejdere