Analyse
Fredag 1. dec 2023

30 mia. gode grunde til at investere i socialt udsatte børn

Ved at reducere fattigdomsrisikoen med 5 pct.-point for de 110.000 børn i Danmark, der lever i eller tæt på fattigdomsgrænsen, kan deres samlede livsindkomst øges med 30 mia. kr

  • I Danmark vokser 110.000 børn op i fattigdom eller på grænsen til fattigdom. Disse børn har i gennemsnit 15 pct. risiko for at leve i fattigdom og ikke have fuldført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år.

 

  • Hvis man mindsker denne risiko med fem pct.-point, kan det øge børnenes samlede livsindkomst med 30 mia. kr.

 

  • Det skyldes, at 25-årige, der lever i fattigdom og uden endt ungdomsuddannelse, i gennemsnit har en livsindkomst, der er 5,4 mio. kr. lavere end alle andre 25-årige.

 

  • Effekten på de 30 mia. kr. kan opnås ved at sørge for, at 300 færre børn pr. årgang ikke lever i fattigdom og uden endt ungdomsuddannelse som 25-årige. 300 børn svarer ca. til 0,5 pct. af en normal årgang.

 

  • De offentlige finanser vil derudover få gavn af en lavere risiko for børnene. Det skyldes øgede skatteindtægter, som følge af den forventede stigning i livsindkomsten, færre udgifter til offentlige overførsler samt et lavere forbrug af andre offentlige ydelser.

 

  • De offentlige finanser kan dog også blive påvirket negativt af eventuelle merudgifter til sociale indsatser, der får risikoen til at falde med fem pct.-point.

 

Analysen er omtalt i Information den 1. december 2023.