Analyse
Onsdag 15. jan 2020

Årsmødet i Nationaløkonomisk Forening

Kraka var stærkt repræsenteret på årsmødet i Nationaløkonomisk Forening den 10.-11. januar. Foreningen holder hvert andet år et årsmøde på Hotel Koldingfjord med både eksterne oplægsholdere, paneldiskussioner og faglige sessioner. Dette års årsmøde bød på debat mellem repræsentanter fra regeringen og oppositionspartierne om aktuelle økonomisk-politiske emner, nyt fra fronten ved danske forskere og en økonomdebat om udfordringer og muligheder ved den grønne omstilling. I år var der 5 deltagere fra Kraka, der både bidrog til en paneldiskussion om dansk klimapolitik og en række sessioner med faglige oplæg.

 

Jens Hauch præsenterede i den første plenumsession, økonomdebatten, Krakas syn på dansk klimapolitik og -økonomi i lyset af bl.a. klimaplanen. Et centralt budskab i oplægget var, at det er sandsynligt, at dansk klimapolitik i foråret 2020 vil blive fastlagt for mange år fremad, og det er helt afgørende, at få indarbejdet afgifter på drivhusgasser og stilleskruer i Klimaplanen.

 

Derudover præsenterede Jens Hauch lørdag analyser af Baumolproblemet. Analyserne er udarbejdet i regi af Small Great Nation i samarbejde med Deloitte og indikerer, at der er behov for en forventningsafstemning omkring "samfundskontrakten": Det er ikke muligt, at omfanget af offentlige serviceydelser kan følge med udviklingen i privatforbruget og samtidig fastholde skattetrykket. Det må kommunikeres klart til befolkningen, og politiske retningsvalg må træffes.

 

Jesper Kühl organiserede en session med oplæg om produktivitet, lokalisering og agglomeration og præsenterede selv en ny analyse af betydningen af urbanisering og agglomeration for arbejdsproduktiviteten i Danmark. Tallene viser dog, at langt hovedparten af forskelle på tværs af kommuner skyldes, at typer af beskæftigede og arbejdspladser er ujævnt fordelt i landet. Der er ingen nævneværdig sammenhæng af produktivitet og timelønninger med fx beskæftigelsestæthed.

 

Mikael Bjørk Andersen præsenterede lørdag resultaterne af en analyse, udarbejdet i regi af Small Great Nation i samarbejde med Deloitte, om det videregående uddannelsessystem. Analysen peger på, at der ikke vil være gevinster ved at skrue op for antallet af studiepladser på de studier, hvor adgangsbegrænsningerne er højere, eller hvor dimittender er højtlønnede. Der er heller ikke tegn på, at nogle fagområder, fx humaniora, giver lavere afkast på en måde, hvor der vil være gevinster ved at reducere antallet af studiepladser.

 

Kasper Hjalager Albrechtsen præsenterede lørdag en Small Great Nation analyse, der ser på om efteruddannelsesindsatsen ser ud til at gå til de personer, der har mest brug for det ud fra et omstillingsperspektiv. Får personer i jobtyper, der har størst sandsynlighed for at forsvinde, eksempelvis mere efteruddannelse end resten af de beskæftigede. Budskabet var, at efteruddannelsesindsatsen ikke rammer særligt præcist i forhold til omstillingsbehovet.

 

Cecilie D. Weatherall præsenterede lørdag en analyse af, hvordan udenlandske investeringer i Danmark hænger sammen med værdien i danske virksomheder. Resultaterne viser, at Greenfield-investeringer skaber værdi for højteknologiske danske fremstillingsvirksomheder. Derimod har udenlandske fusioner til dels negative afsmitningseffekter på danske virksomheder.