Analyse
Onsdag 23. okt 2019

Britiske handelsbegrænsninger kan ramme Københavns omegn og Midt- og Vestjylland hårdt

Brexit vil skade britisk økonomi på både kort og lang sigt. Desto større handelsbegræns-ningerne bliver, desto større forventes konsekvenserne at blive. Denne analyse viser, hvordan det værst tænkelige scenarie – et No-deal Brexit – kan påvirke dansk økonomi på kort sigt. No-deal er umiddelbart afværget, men vi afventer fortsat hvad den endelige udformning af Brexit bliver. Forstyrrelsen af handlen med Storbritannien beregnes til et tab på en halv pct. af BNP og rammer både danske eksportører, deres underleverandører samt danske virksomheder i internationale værdikæder, som fx leverer til tysk eksport til Storbritannien. Den geografiske opdeling viser, at effekten rammer bredt, men at det især er kommuner i Midt- og Vestjylland og i omegnen af København, som ventes at blive ramt relativt hårdt.

Der er generelt enighed blandt de økonomiske vurderinger om, at Brexit vil koste britisk økonomi dyrt, og jo nærmere resultatet er på et No-deal Brexit, desto større bliver både de kort- og langsigtede konsekvenser. Selvom det britiske parlament nedstemte tidsplanen for et deal Brexit pr. 31. oktober, er No-deal er umiddelbart afværget med anmodningen en forlængelse af deadline. No-deal scenariet tjener derfor først og fremmest som et ”worst case” scenarie. De faktiske effekter ved et deal Brexit må forventes at være mindre.  

 

Brexit vil ikke kun ramme britisk økonomi, men vil naturligvis også ramme de lande, hvis eksport til og import fra Storbritannien forstyrres. Selvom Danmark ikke er et af de lande, som er allermest afhængige af handel med Storbritannien, går en stor andel af vores eksport stadig dertil. Eksporten til Storbritannien udgør 1,7 pct. af vores produktion (og 3,6 pct. af BVT), hvilket er det sjettehøjeste blandt EU-landene og de større økonomier i verden. Som følge deraf vil den økonomiske effekt i Danmark også være mærkbar.

 

Denne analyse viser, at Danmark kan miste 0,5 pct. af BNP på kort sigt ved et No-deal Brexit. Effekten vil især ramme de eksporttunge brancher i den primære og sekundære sektor, men pga. afsmitningseffekten via danske underleverandører, spredes effekten. Dermed påvirkes flere end de virksomheder, som eksporterer direkte til Storbritannien. Derudover vil virksomheder, der er underleverandører til virksomheder i andre lande, som eksporterer til Storbritannien, også vil blive påvirket, hvilket øger den samlede effekt på dansk økonomi.

 

Den brede fordeling i økonomien betyder at Brexit kan ramme hele Danmark. I analysen viser vi, at det særligt vil være kommuner i Midt- og Vestjylland og i den københavnske omegn, at effekten umiddelbart vil være størst, jf. Figur 1. Andre områder med stor andel produktionsvirksomheder, som fx Sønderborg og Kerteminde, skønnes også hårdt ramt.

 

 

 

 

 

Download