Analyse
Fredag 7. okt 2016

En Transatlantisk Handels- og Investeringsaftale – for eller imod?

Siden 2013 har EU og USA forhandlet om en transatlantisk handels- og investeringsaftale (TTIP). Aftalen er af historisk betydning grundet dens geografiske og indholdsmæssig omfang, men forhandlingerne har også mødt store knaster på vejen. Alligevel har vi ikke hørt meget om aftalen i Danmark, hvor både politikere og medier stort set har været tavse, men i andre EU lande og i USA går debatten højt. Dette notat kigger på, hvilke udfordringer TTIP står over-for før aftalen kan realiseres, og hvad EU’s befolkninger mener om TTIP, herunder hvilke fak-torer, som har betydning for holdningsdannelsen til TTIP.

Notatet er nævnt i Politiken den 7. oktober 2016

 

Hovedkonklusioner

  • Både i Danmark, Tyskland og i et gennemsnit af alle EU’s 28 medlemslande er den politiske højrefløj langt mere positiv over for TTIP end venstrefløjen.
  • Skønt der ikke har været nogen overvældende debat om TTIP i Danmark, i modsætning til andre europæiske lande, synes politisk interesse og viden om EU ikke at have betydning for holdningen til TTIP. Dog har folk, som hyppigt følger med i medierne, en mindre tilbøjelighed til at være positive overfor TTIP.
  • I Danmark er holdningen til TTIP stærkt korreleret med holdningen til immigration. Folk, som er positive over for TTIP, er også positive overfor immigration indenfor EU.
  • I Danmark er folk, som er negative overfor immigration fra tredje lande uden for EU, også negative over for TTIP. Det er ikke en sammenhæng vi observerer i EU’s 27 andre medlemslande.  

 

Anbefalinger

  • TTIP kan være af væsentlig betydning både for Danmark og for EU i forhold til fx arbejdsmarked og økonomisk vækst. Den mangelfulde debat i Danmark om aftalen er derfor kritisabel – særligt nu, hvor den møder udfordringer og er i de sidste faser af forhandlingerne.