Analyse
Onsdag 19. apr 2023

Erstat lastbilafgiften med kørselsafgifter uden klimafokus

  • Den nye kilometerbaserede afgift på lastbilkørsel blev lanceret under stærke klimaparoler sidste år. Men en kilometerbaseret afgift er ikke det bedste værktøj til at løse problemet med udledning af klimagasser – dette løses bedst af en afgift på CO2e-indholdet i brændstof. Når et optimalt skattesystem for transportsektoren inkluderer kørselsafgifter, er det altså ikke af klimahensyn, men pga. øvrige eksternaliteter som støj og trængsel.

 

  • Skattesystemet for hele transportsektoren bør allerede nu gentænkes, så det målrettes eksternaliteter fra motorkørsel. Det optimale system kombinerer brændstofafgifter med en fleksibel kørselsafgift, der kan variere over tid, sted og køretøjstype. Det giver de bedste muligheder for at kombinere begrænsningen af gener fra trængsel mv. med klimahensyn. Alle køretøjer skal omfattes for at opnå den optimale effekt.

 

  • Det kræver yderligere klimapolitiske tiltag, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Men kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler er et ineffektivt værktøj, til at nå klimamålene. Brændstofafgifter er et langt bedre instrument til at sikre transportsektorens bidrag.

 

  • Tanken om kørselsafgifter skal ikke skrottes, men alle køretøjer bør inkluderes, og hensynet til klimaet bør ikke være motivationen for at indføre dem. Hvis man venter med at designe et sammenhængende skattesystem med kørselsafgifter til, at lastbilafgiften er blevet indført, vil det forsinke en forbedring af skattesystemet, der kan give betydelige samfundsøkonomiske gevinster.