Analyse
Fredag 14. apr 2023

Et holistisk mål for børnefattigdom - teknisk opdatering

I dette notat genberegner vi resultaterne fra Kraka rapporten ”En fremtid i fattigdom – Nye perspektiver på børnefattigdom i Danmark”. Det skyldes, at vi har fået adgang til ny, bedre data fra Landspatientregisteret (LPR) for årene 2019 og 2020. Notatet viser, at resultaterne fra rapporten ikke ændrer sig nævneværdigt.

I dette notat genberegner vi resultaterne fra Kraka rapporten ”En fremtid i fattigdom – Nye perspektiver på børnefattigdom i Danmark”. Det skyldes, at vi har fået adgang til ny, bedre data fra Landspatientregisteret (LPR) for årene 2019 og 2020.


Data fra LPR indgår både i vores estimering af børns risiko for at leve i fattigdom som voksne, og når vi opgør antallet af sociale indikatorer, som præger børns opvækst.


Ved genberegningen har vi også foretaget mindre justeringer af enkelte definitioner, som vi anvendte i rapporten, ligesom vi har ændret grænsen for, hvornår børn har en ”høj risiko” for at leve i fattigdom som voksne fra 22 pct. til 20 pct.


Notatet viser, at ingen af resultaterne fra rapporten ændrer sig nævneværdigt som følge af genberegningen. Antallet af udsatte børn ændrer sig fx maksimalt med 350 børn. Det svarer til en ændring på ca. 2 pct. Andre år ændrer antallet af udsatte børn sig næsten ikke, jf. figur 1.

 

 

Et hovedformål med notatet er at dokumentere, hvordan vi har behandlet den nye data fra LPR. Det skyldes, at LPR-data for 2019 og 2020 er opgjort anderledes end LPR-data før 2019. Det medfører et databrud, som vi, efter drøftelser med Sundhedsdatastyrelsen, har fået mindsket betydningen af.


Dette notat gennemgår ikke definitioner og metode mm. fra rapporten og bør derfor læses i forlængelse af rapporten.