Analyse
Torsdag 2. feb 2023

Fabriksløs produktion spiller nøglerolle for produktiviteten i dansk industri

Krakas analyse er behandlet i Politiken d. 2. februar 2023 på en måde, der desværre ikke afspejler alle analysens nuancer. Derfor skal det understreges, at analysen omhandler fabriksløs produktion i den samlede industribranche, og det er ikke Krakas vurdering, at den generelle udvikling i løn og produktivitet i industrien afspejler udviklingen i løn og produktivitet for den del af industrien, der i øjeblikket forhandler overenskomst.

 

Analysen kan derfor ikke – når den står alene - bruges til at konkludere forhold i relation til de verserende industrioverenskomstforhandlinger. Formålet med analysen er derimod at belyse en generel udvikling. Som beskrevet i analysen har forskellen mellem timeløn og produktivitet ikke den samme fortolkning længere, bl.a. pga. fremkomsten af fabriksløs produktion og enkelte ”superstjernevirksomheder” i bestemte sektorer, der fylder meget i det samlede billede, se fx figur 5 og 15 i notatet.
 

De senere år har lønvæksten ikke fulgt produktiviteten. Pga. globaliseringen og fremkomsten af fænomener som fabriksløs produktion, er det dog uklart, hvordan den udvikling skal fortolkes.  

 

  • Fabriksløs produktion og anden eksport, der aldrig krydser Danmarks grænser, udfordrer traditionelle opfattelser af økonomiske sammenhænge, når det kommer til produktivitet og løn.

 

  • Umiddelbart er produktiviteten vokset hurtigere end lønnen de seneste år. De to størrelser plejer ellers at følge hinanden tæt. I industrien har produktivitetsvæksten været det dobbelt af lønvæksten siden 2009 – analysen peger på, at dette i hvert fald delvist kan forklares med fremkomsten af fabriksløs produktion.

 

  • Ved fabriksløs produktion modtager de danske virksomheder overskud fra udlandet, der indgår i de danske tal for værditilvækst og dermed produktivitet – men de udenlandske ansattes timer indgår ikke i timetal.

 

  • Da fabriksløs produktion er vokset meget, og nu udgør i omegnen 20 pct. af industriens BVT, spiller det en stor rolle for den målte produktivitet i Danmark.

 

  • Industrien er også præget af medicinalindustriens vækst, der nu udgør 30 pct. af BVT, mod blot 4 pct. i 1990. Branchen har historisk været mere produktiv end industri generelt. Forskellen er vokset de senere år – formentligt hjulpet af fabriksløs produktion. Lønnen er høj i branchen, men væksten har ikke fulgt produktiviteten.

 

Analysen er omtalt i Politiken den 2. februar 2023.