Analyse
Mandag 4. dec 2023

Fastholdelse af ældre talenter på arbejdsmarkedet

I takt med at levetiden stiger, stiger også forventningerne til ældres arbejdsmarkedsdeltagelse. Heldigvis er der en klar tendens til, at stadig flere ældre er i beskæftigelse. Det skyldes først og fremmest stigninger i pensionsalderen og at folk har flere sunde leveår. Alligevel oplever mange ældre, at det er svært at finde et nyt job, og især gruppen af 65-69-årige finder sjældent en ny arbejdsplads.

• Den demografiske udvikling, stigningen i pensionsalderen og forbedret folkesundhed har tilsammen betydet, at langt flere ældre i dag er på arbejdsmarkedet end for 10 år siden.

 

• Særligt gruppen af 60-64-årige har øget deres beskæftigelsesfrekvens fra 45 til 67 pct. i perioden fra 2008 til 2021. Dermed nærmer de sig med hastige skridt beskæftigelsesfrekvensen for de 25-59-årige på 81 pct.

 

• De 65-69-årige har også øget deres beskæftigelsesfrekvens, men deres jobskiftetilbøjelighed er ikke steget i samme takt som resten af arbejdsmarkedets. Det kan være et udtryk for, at denne gruppe i høj grad vælger at trække sig tilbage, hvis de af den ene eller anden grund ikke kan/ønsker at fortsætte, på deres nuværende arbejdsplads. 

 

 

Analysen er omtalt i Berlingske den 2. december 2023.