Analyse
Onsdag 3. nov 2021

Globale klimaaftaler og klimatold vil reducere lækagen ud af EU

Verdens regeringschefer mødes i skrivende stund på FN’s klimakonference COP26 for at drøfte klimaforandringer og den grønne omstilling. EU har hævet klimaambitionerne med European Green Deal og går nu mærkbart foran fx USA, Kina, Rusland og Brasilien på klimaområdet. EU ønsker samlet set at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveau. Men det udestår stadig for landene i EU at blive enige om instrumenter og vejen til målet.

 

I den grønne omstilling spiller begrebet lækage en central rolle. Lækage beskriver en situation, hvor nuværende udledninger reduceres ved, at produktion og CO2e-udledninger flyttes til udlandet som følge af en ambitiøs indenlandsk klimapolitik. Jo mere lækage, jo mindre er den reelle klimaeffekt ved at omstille samfundet til mindre klimabelastning.

 

Det er derfor afgørende, at så mange lande som muligt indgår i klimakoalitioner med EU og Danmark, hvor landene er enige om bindende målsætninger for reduktion af CO2e-udledningen. Såsom Paris-aftalen. Vores analyse anvender en modificeret udgave af den internationale GTAP-E-model til at opstille scenarier for lækage ud af EU og mulige løsninger, herunder en klimatold og en klimakoalition med USA.

 

Først beregner vi lækagen ud af EU, hvis alle EU-lande harmoniserer deres klimapolitik i form af ensartede drivhusgasafgifter eller et fælles kvotesystem, der omfatter alle udledninger. Hvis EU-landene indfører afgifter på 500 kr. pr. ton CO2e eller begrænser antallet af kvoter, så kvoteprisen bliver 500 kr. højere pr. ton CO2e, vil lækagen ud af EU være på 28 pct. Dvs., udledningerne fra ikke-EU-lande stiger med godt en fjerdedel af udledningsreduktionen fra EU-lande. Lækagen ud af EU er særligt stor for råvarer fra kvæg, fx oksekød og råmælk.

 

For at modvirke lækage forårsaget af høje klimaambitioner kan det være relevant for EU at indføre en klimatold. En klimatold lægges på varer, der importeres til EU fra lande med en mindre ambitiøs klimapolitik end EU’s, og ligestiller dermed produktion uden for EU med produktion inden for EU for varer, der forbruges inden for EU. Vi analyserer, hvordan en klimatold bør sammensættes, så den afspejler den globale udledning af drivhusgasser, der er forbundet med de varer, der importeres til EU. Den optimale klimatold vil halvere lækagegraden fra 28 pct. til 14 pct., jf. nedenstående figur.

På sin første dag som USA’s præsident genindmeldte Biden USA i Parisaftalen. Det er godt nyt for den globale klimaindsats, men det er også godt nyt for lækagen. Vores analyser peger nemlig på, at lækagen vil reduceres fra 28 pct. til 18 pct., hvis USA sammen med EU indfører afgifter på 500 kr. pr. ton CO2e. Med en fælles klimatold vil lækagen kunne reduceres yderligere.