Analyse
Onsdag 21. nov 2018

Hjemløsebarometeret

Dansk hjemløshed i nordisk perspektiv.

Analysen er nævnt i Politiken d. 21. november 2018

 

Hjemløsheden stiger i Danmark. De landsdækkende kortlægninger af hjemløshed viser, at der siden 2009 er blevet godt 1.600 flere hjemløse i Danmark. Det svarer til en stigning på 33 pct. Alene blandt unge hjemløse i aldersgruppen 18-29 år er antallet steget med knap 1.200 personer. Dermed er der dobbelt så mange unge hjemløse i dag som for otte år siden.

 

Det er en bekymrende udvikling, der står i kontrast til målsætninger fra politiske hjemløseindsatser i samme periode. I 2009 lancerende regeringen projektet ”Hjemløsestrategien – en strategi til at nedbringe hjemløshed i Danmark”, hvor i alt 17 kommuner blev tildelt 500 mio. kr. til at reducere hjemløsheden. Projektet blev fulgt op af ”Implementerings- og forankringsprojektet”, som i perioden 2014-2016 videre støttede 24 kommuner i implementeringen af hjemløsestrategiens metoder.

 

Med en så markant stigning i hjemløsheden – på trods af hjemløseindsatser med nøjagtigt det modsatte formål – er det naturligt at stille spørgsmålet: Gør vi det rigtige i Danmark? Oplever vores nordiske nabolande samme negative udvikling, og hvis ikke, kan vi lære af deres tilgang og erfaringer?

 

Denne rapport har til formål at sammenligne hjemløsheden i Danmark med resten af Norden og på den baggrund give anbefalinger til Danmarks videre kamp mod hjemløshed. Sammenligningen udføres på baggrund af et konstrueret hjemløsebarometer, der præsenterer ti relevante nøgletal på tværs af Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hjemløsebarometeret danner – i kombination med en litteraturgennemgang af førende forskning på området samt ekspertinterviews om erfaringer fra nabolandene – fundamentet for anbefalingerne.

Download