Analyse
Tirsdag 7. feb 2017

Hvor mange børn vil der bo på tværs af Danmark i 2028?

Notatet giver et skøn over hvor mange institutions-, skole- og gymnasiealdersbørn, der forventes at bo i forskellige områder i Danmark i 2028. Skønnet består af to dele. Den første del er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2014, der blev lavet før den markante stigning i antal af nyankomne flygtninge. Den anden del er en fremskrivning af flygtningebørn fra flygtningetilstrømningen i 2015-2020.

Hovedkonklusioner
 

  • Der forventes i alt en stigning på over 58.000 børn i gruppen af et- til femårige. Omkring 7.000 af dem vil være flygtningebørn fra flygtningetilstrømningen i 2015-2020.
     
  • Antallet af børn i skole- og gymnasiealderen forventes at falde med hhv. 36.600 og 10.500 børn på landsplan. Uden flygtningetilstrømningen ville faldet være endnu større med hhv. 52.000 og 16.000.
     
  • De fem største byer forventes at opleve en stigning i antallet af børn i skole- og gymnasiealderen. Denne stigning forventes dog at være moderat sammenlignet med stigning i antallet af et- til femårige i de største byer.