Analyse
Mandag 21. mar 2016

Ingen effekt af motorveje på lokal befolkningsvækst i landområderne

I debatten, om hvordan vi skaber vækst i hele Danmark, fremhæves det til tider, at bedre adgang til motorvejsnettet kan øge væksten i yderområderne. Denne analyse ser nærmere på, hvad udbygningen af det danske motorvejsnet fra 1950’erne og frem har betydet for befolkningsvækst i områderne uden for de store byer.

Hovedkonklusioner: 

Motorveje har ikke skabt større vækst i befolkningen fra 1950-2000 i de kommuner, som ligger i nærheden af motorvejen. Analysen omfatter kun landkommuner – her defineret som kommuner, der ikke indeholder en af de 10 største byer i 1950 eller ligger i Hovedstadsregionen.

 

Konklusionen stemmer overens med et studie fra USA, som undersøger effekterne af motorveje på beskæftigelse i landområderne. Anden forskning tyder på, at motorveje har en positiv effekt på befolkningsvækst i byer, men det gælder kun byer, som er noget større end den gennemsnitlige danske købstad.

 

Der kan være andre gevinster ved motorveje, som f.eks. lavere transporttid, billigere varer eller højere produktivitet. Hverken disse gevinster eller omkostninger såsom drifts- og anlægsudgifter eller miljøeffekter er opgjort i analysen.

 

Anbefaling:

Analysen peger på, at motorveje ikke kan afhjælpe affolkningen af yderområderne. Der er derfor ikke belæg for at tillægge en værdi af effekten på lokal beskæftigelse, hverken kvantitativt i den samfundsøkonomiske opgørelse af værdien af infrastrukturinvesteringer, eller kvalitativ i den politiske diskussion.

Mediedækning

Jp.dk / Søndag 20. mar 2016
Infomation.dk / Søndag 20. mar 2016
5.35 min. inde i klippet
Tv2nyhederne / Mandag 21. mar 2016
Information / Tirsdag 29. mar 2016