Analyse
Torsdag 10. mar 2022

Ny aftale om forsvarsudgifter bruger den sidste bid af råderummet

De finanspolitiske rammer frem mod 2030 er meget stramme. Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, der sigter mod at hæve forsvars- udgifterne til 2 pct. af BNP, øger denne udfordring og bruger den sidste rest af frit finanspolitisk råderum.

 

  • Med aftalen om at løfte forsvarsudgifterne til 2 pct. af BNP i 2033 skal der findes omkring 0,7 pct. af BNP i finansiering – det svarer til 17 mia. kr. i 2022-niveau.
  • I aftalen anvises kun en delvis finansiering, som opnås ved at lempe saldomålsætningen fra balance til et underskud på 0,5 pct. af BNP. De øvrige 0,2 pct. af BNP skal findes i det eksisterende finanspolitiske råderum.
  • Aftalen lægger dermed beslag på den sidste rest af frit finanspolitisk råderum. Med en velfærdslov og det nye niveau for forsvarsudgifter er der ikke flere midler i råderummet frem mod 2030.
  • Politikerne har dermed brugt de sidste midler, som kunne finansiere politiske tiltag uden konkret anvisning. Alle fremtidige politiske tiltag vil derfor skulle finansieres i forbindelse med aftalerne.
  • Øvelsen bruger samtidig den sidste tekniske mulighed for at skaffe sig yderligere manøvrerum, hvilket øger presset på at skaffe finansiering ved politiske prioriteringer

 

Omtalt i Børsen den 11. marts 2022.