Analyse
Tirsdag 8. okt 2019

Nyt lønindeks ville have givet offentligt ansatte mærkbart højere lønstigninger

Reguleringsordningen skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Det gør den også set over en længere periode, hvis man anvender det såkaldte ”implicitte lønindeks” fra Danmarks Statistik. I december 2018 blev et nyt såkaldt ”standardberegnet lønindeks” offentliggjort.

Analysen blev omtalt i Børsen mandag den 7. oktober 2019.

 

Denne analyse viser, at de offentligt ansattes løn er sakket 1,6 pct. agterud fra 2016 til 2019, svarende til 4,2 mia. kr., hvis man anvender det nye lønindeks. Havde de offentligt ansattes løn i disse år fulgt med det nye regneprincip, ville det koste godt 2,25 mia. kr. årligt på det offentlige budget.  

 

Det standardberegnede lønindeks måler i højere grad lønudviklingen for den enkelte medarbejdertype, end det implicitte indeks gør. Hvis parterne til de kommende offentlige overenskomstforhandlinger enes om at anvende det nye indeks og inkludere de seneste års udvikling, vil det medføre betydelige stigninger i de offentlige lønninger.