Analyse
Mandag 1. maj 2023

Øget mulighed for skoleudsættelse kan forbedre trivsel

Børn født i december, også kendt som "decemberbørn", er generelt dårligere stillet i forhold til deres klassekammerater, både i forhold til skolepræstationer og trivsel. Dette skyldes formentlig, at de er yngre end deres klassekammerater, når de starter i skole, hvilket betyder, at deres kroppe og hjerner er mindre udviklede.

 

En mulig løsning er at tillade flere børn at starte et år senere i skole. Men de sidste to årtier er udviklingen gået den anden vej. Antallet af skoleudsatte er faldet drastisk siden 2007, primært på grund af politiske beslutninger. Faldet i antal skoleudsættelser kan ses som en del af en generel udvikling i retning af, at få børn hurtigere igennem uddannelsessystemet, hvilket kan komme på bekostning af deres trivsel. Imidlertid foreslår den nuværende regering i deres forslag til finansloven for 2023 at øge mulighederne for skoleudsættelse.

 

I denne analyse viser vi, at trivslen i 4. klasse er lavere blandt børn født sent på året, hvilket indikerer, at skoleudsættelse af flere kan bidrage til at forbedre trivslen for børn født sent på året. Det burde nemlig være muligt at skoleudsætte så mange børn født sidst på året, så deres trivsel er på samme niveau som børn født først på året. De mulige gevinster ved at skoleudsætte flere skal dog holdes op mod omkostningerne, idet der er tale om en relativt lille effekt. Vores beregninger viser, at øget adgang til skoleudsættelse har potentiale til at forhindre op til 239 børn pr. årgang i at mistrives.

 

I sidste ende kan en øget mulighed for skoleudsættelse potentielt føre til en mere retfærdig og lige skolegang for børn født sent på året, og forhåbentlig øge deres trivsel og skolepræstationer på lang sigt.

 

F1