Analyse
Mandag 14. sep 2020

Operationel servicebranche beskæftiger i høj grad personer på kanten af arbejdsmarkedet

Denne analyse giver en detaljeret beskrivelse af, hvad der karakteriserer beskæftigelsen i den operationelle servicebranche. Analysen afgrænser ikke kun operationel service ud fra brancher, men også ud fra de beskæftigedes jobfunktioner. Analysen viser, at virksomheder i den operationelle servicebranche i højere grad beskæftiger personer på kanten af arbejdsmarkedet. Analysen er lavet på opfordring af DI Service.

Analysen er nævnt i Berlingske den 14. september 2020.

 

Operationel service er i denne analyse defineret ved, at serviceydelserne typisk foregår ude hos kunden og er meget arbejdskraftintensive. Det gælder fx rengørings-, postbuds- og vagtarbejde. Analysen afgrænser, som andre analyser, operationel service ud fra brancher, men derudover også ud fra de beskæftigedes jobfunktioner. Beskæftigede, der arbejder med operationel service, kaldes i analysen servicebeskæftigede.

 

Hovedkonklusioner:

 

  • Størstedelen af de servicebeskæftigede har højst fuldført en gymnasial eller grundskoleuddannelse. Derudover har ledelsesbeskæftigede i den operationelle servicebranche generelt et lavere uddannelsesniveau end ledelsesbeskæftigede i resten af den private sektor.
  • Der er mange ikke-vestlige indvandrere i den operationelle servicebranche, hvoraf relativt mange har en lang videregående uddannelse. Andelen af ikke-vestlige indvandrere i den operationelle servicebranche er ligeledes steget siden 2010.
  • Der er forholdsvis flere beskæftigede i den operationelle servicebranche, som har modtaget offentlig forsørgelse det seneste år for alle typer af offentlig ydelse. Særligt andelen af beskæftigede, som har modtaget kontanthjælp, er væsentlig højere i den operationelle servicebranche end i øvrige private brancher.
  • Andelen af beskæftigede, som kommer fra ledighed, er omkring dobbelt så stor i den operationelle servicebranche sammenlignet med den private sektor. Det gælder også for beskæftigede, som kommer fra langtidsledighed og dermed havde en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. Figur 1.
  • Virksomheder i den operationelle servicebranche beskæftiger i højere grad personer på kanten af arbejdsmarkedet. En forøget beskæftigelse inden for den operationelle servicebranche kan således i højere grad være med til at reducere antallet af personer på overførselsindkomst sammenlignet med andre brancher. En forøget beskæftigelse inden for mange andre brancher vil typisk være mere i form af overflytning fra anden beskæftigelse.

 

 

 

Download