Analyse
Torsdag 25. maj 2023

Opjustering tredobler det frie råderum

Opjusteringen af det finanspolitiske råderum i regeringens seneste økonomiske frem-skrivning i Konvergensprogram ændrer markant de finanspolitiske udsigter de kommende år. Fra at have et meget begrænset råderum til yderligere tiltag end løftet af forsvarsudgifter og en dækning af befolkningsudviklingen i den offentlige velfærd, står politikerne igen med en betydelig pose penge, som kan anvendes til politiske formål.

  • Konvergensprogram 2023 indeholder en massiv opjustering på 16 mia. kr. af det finanspolitiske råderum i 2030 – fra 48 mia. til 64.

 

  • Størstedelen af opjusteringen – cirka 10 mia. – skyldes en ændret vurdering af dansk økonomis underliggende tilstand, mens omkring 6 mia. er resultatet af politiske aftaler, herunder godt 3 mia. fra afskaffelsen af Store Bededag.

 

  • Det er især en opjustering af skønnet for strukturel beskæftigelse, som giver den mere positive vurdering af dansk økonomis underliggende sundhedstilstand. I alt er skønnet for strukturel beskæftigelse opjusteret med ca. 30.000 personer

 

  • Opjusteringer øger råderummet med en tredjedel, og er meget større end hvad der normalt ses. Men betydningen for de finanspolitiske muligheder er større end den samlede effekt: En meget stor del af det tidligere råderum var allerede øremærket til forsvarsudgifter og befolkningsudvikling. Ser man på det frie finanspolitiske råderum, så har opjusteringen tredoblet det fra 8 til 24 mia. kr.

 

Analysen er omtalt i P1 Debat den 26. maj 2023