Analyse
Fredag 30. jun 2023

Ph.d.-uddannelsen er en god investering

Analysen indikerer, at der en gevinst i livsindkomst efter skat på knap 1,2 mio. kr. ved at tage en ph.d. efter endt kandidatuddannelse.

  • Der er meget der tyder på, at ph.d.-uddannelsen er en god investering for ph.d.erne selv: Denne analyse indikerer, at der en gevinst i livsindkomst efter skat på knap 1,2 mio. kr. ved at tage en ph.d. efter endt kandidatuddannelse.

 

  • En stor international forskningslitteratur peger på, at offentlig forskning og udvikling (FoU) har positive produktivitetseffekter, bl.a. ved at bidrage til innovation i den private sektor. En del af det danske offentlige FoU budget går til at uddanne ph.d.er, og Danmark uddanner mange flere ph.d.er i dag end for 20 år siden.

 

  • Man kan betragte ph.d.-uddannelsen som en investering – på kort sigt koster den noget i form af lavere arbejdsindkomst, som for de fleste bliver tjent hjem på sigt. Resultaterne i analysen svarer til, at den interne rente på investeringen i ph.d.-uddannelsen for den enkelte er ca. 14 pct. i gennemsnit. Det er et meget højt afkast, sammenlignet med det forventede afkast af andre typer af investeringer man kan foretage, som fx investeringer i aktier.

 

  • På trods af at Danmark uddanner mange ph.d.er, er der intet tegn på, at arbejdsmarkedet har nået et mætningspunkt, og at det ikke betale sig at uddanne flere.

 

  • Analysen indikerer, at afkastet af ph.d.-uddannelsen er størst for samfundsvidenskabelige ph.d.er, mens den interne rente er højest for de naturvidenskabelige ph.d.er Det afspejler, at de samfundsvidenskabelige ph.d.er oparbejder et større indkomstefterslæb end de naturvidenskabelige i de tidlige år på arbejdsmarkedet, men til gengæld også opnår større årlige gevinster senere i livet.

 

  • Afkastet af ph.d.-uddannelsen er generelt højere i den private sektor, end i den offentlige.

 

Analysen er omtalt i Weekendavisen den 29. juni 2023