Analyse
Tirsdag 30. nov 2021

Pigerne overhaler drengene i matematik i grundskolen

I 9. klasse får pigerne nu bedre karakterer i matematik end drengene. Det viser de seneste års resultater i standpunkts- og prøvekaraktererne i både skriftlig og mundtlig matematik. Det kan have betydning for det fremtidige indkomst- og uddannelsesniveau kønnene imellem. Kønnede fordomme om elevers præstationer i grundskolen kan også have betydning for deres uddannelsesvalg.

Piger er dårligere end drenge til matematik. Sådan har en udbredt fordom lydt gennem mange år. Fordommen holder dog ikke, for piger har i de seneste år fået højere karakterer end drenge i matematik.

 

Fra skoleåret 2006/20071 (fremover omtalt som skoleåret 2007) til 2015 fik piger i gennemsnit lavere standpunktskarakterer i skriftlig matematik end drengene. I perioden 2015 til 2018 lå pigerne dog på niveau med drengene, hvor begge køn fik et karaktergennemsnit på ca. 7,3, jf. figur 1. Men i perioden 2019-2021 fik pigerne i alle årene et karaktergennemsnit, der var ca. 0,1 karakterpoint højere end drengenes.

 

 

I mundtlig matematik fik piger og drenge samme karaktergennemsnit i 2013. Det gælder både i standpunkts- og i prøvekaraktererne. Fra 2014 og frem har pigerne overhalet drengene i de mundtlige matematikkarakterer. I alle årene fik pigerne et højere karaktergennemsnit end drengene.

 

Pigerne har dermed fået et højere karaktergennemsnit end drengene i tre ud af fire karakterer i matematik i de seneste år, når vi ser på standpunkts- og prøvekaraktererne i skriftlig og mundtlig matematik. Pigerne har dermed overhalet drengene i matematik.

 

Coronakrisen kan have påvirket karakterdata i 2020 og 2021. Derfor skal data for disse år fortolkes varsomt. Dette gælder specielt prøvekaraktererne. Resultaterne ændrer sig ikke, hvis vi udelader prøvekaraktererne for de to coronaår.

 

Udviklingen i matematikkaraktererne er vigtig, da disse karakterer er gode til at forudsige fremtidig grundskoleelevers fremtidige indtjening. Derudover kan kønnede fordomme om elevernes præstationer i grundskolen påvirke elevernes faglige selvopfattelse, der kan få betydning for deres uddannelsesvalg.

 

Analysen er omtalt på DRs P1 den 27. november 2021.

 

1