Analyse
Mandag 16. jan 2023

Samfundsøkonomisk potentiale i at intensivere indsatsen for at fremme kvindelige iværksættere

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i iværksætteriet i Danmark, både hvad angår andelen af nystiftede virksomheder og andelen af risikovillige investeringer. Analysen her peger på, at der kan være et samfundsøkonomisk potentiale i at intensivere indsatsen for at fremme kvindelige iværksættere.

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i iværksætteriet i Danmark, både hvad angår andelen af nystiftede virksomheder, jf. figur 1, og andelen af risikovillige investeringer. Sådan har det set ud længe.

 

 

Internationale undersøgelser har fundet, at virksomheder med kvinder blandt stifterne giver større investeringsafkast målt ved omsætning, end virksomheder stiftet udelukkende af mænd. Selvom analysernes resultater ikke kan generaliseres til en hver sammenhæng, indikerer de, at der kan være en god forretning for investorer, og for dansk økonomi, i at lade kvinders repræsentation blandt stifterne indgå som kriterium ved vurderingen af virksomheders vækstpotentiale.

 

Samtidig er der indikationer på, at fx kulturelle normer og investor bias giver anledning til suboptimale beslutninger både blandt kvinder, som kunne blive iværksættere, og blandt investorer, som underinvesterer i gode ideer.

 

Derfor kan der være behov for øget offentlig indgriben for at fremme kvindeligt iværksætteri. Øget eksponering af kvindelige rollemodeller, øget repræsentation af kvinder i finansielle virksomheder, og øremærkede investeringspuljer til kvindelige iværksættere er blandt mulige tiltag.

 

Endelig er der at et behov et gennemgribende og konsoliderende analysearbejde til at anskueliggøre det samlede økonomiske potentiale for dansk økonomi ved at øge kvindeligt iværksætteri i Danmark, og til at belyse de specifikke barrierer i en dansk kontekst.

 

Analysen er omtalt i Berlingske d. 14. januar 2023.