Analyse
Tirsdag 19. sep 2017

Sidekammeratseffekter for flygtningebørn

En af de nuværende integrationsopgaver bør være at sikre, at nyankomne flygtningebørn klarer sig bedst muligt i uddannelsessystemet. Denne analyse undersøger, hvordan koncentrationen af indvandrere inden for kommuner og skoler påvirker flygtningebørnenes uddannelsesvalg, og om kammeraternes socioøkonomiske baggrund kan forklare en del af disse effekter.

Med afsæt i dette notat er debatindlægget "Leger lige børn bedst?" udarbejdet, der kan findes her.

Hovedkonklusioner

 

 • En højere koncentration af indvandrerbørn inden for kommunen reducerer sandsynligheden for, at flygtningebørn, der bliver placeret i kommunen, gennemfører grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse.
   
 • Således vil en stigning på 10 pct. i andelen af indvandrerbørn af samme etnicitet i kommunen reducere sandsynligheden for, at yngre flygtningebørn på under 14 år gennemfører grundskolen med knap 0,1 pct., og sandsynligheden for, at de påbegynder en ungdomsuddannelse, med godt 0,5 pct.
   
 • En stigning på 10 pct. i andelen af indvandrerbørn af samme og af anden etnicitet reducerer sandsynligheden for, at flygtningebørn på 14 år og derover påbegynder en ungdomsuddannelse, med hhv. 1,4 og 4,6 pct.
   
 • Det, at andre indvandrerbørn påvirker flygtningebørns præstation, er til dels forklaret af indvandrerbørnenes socioøkonomisk baggrund.
   
 • Flygtningebørn i 8.-9. klasse er ligeledes negativt påvirket af klassekammerater med indvandrerbaggrund. En stigning på 10 pct. i andelen af indvandrerbørn af samme og af anden etnicitet i grundskolen medfører hhv. 0,8 og 1,9 pct. lavere sandsynlighed for, at flygtningebørn påbegynder en ungdomsuddannelse. Idet koncentrationen af indvandrere er højere i grundskolen end blandt børnene i kommunen, er de absolutte effekter væsentligt mindre i grundskolen end på kommuneniveau.
   
 • I analysen anvendes boligplaceringspolitikken for flygtninge fra 1986-1998, hvor flygtningefamilier er blevet allokeret til forskellige kommuner, baseret udelukkende på deres demografiske karakteristika, uden at de selv kunne påvirke dette valget af kommune.

 

Anbefalinger
 

 • Koncentrationen af indvandrere i kommuner og grundskoler har næsten udelukkende en negativ effekt på flygtningebørns præstation, hvor effekterne er af væsentlig betydning for flygtningebørn over 14 år. Dette kan fx skyldes dårlige rollemodeller eller mindre disciplin i skoler.
   
 • Det betyder, at jo større indvandrerkoncentration blandt børnene i flygtningebarnets boligplaceringskommune, jo mindre kommer ældre flygtningebørn til at udnytte deres fulde potentiale i grundskolen og videre i uddannelsessystemet. Dette kan føre til en ringere præstation i voksenalderen.
   
 • For at modvirke den negative indflydelse af indvandrerkoncentrationen, kan der foretages en målrettet kompensation for de eksterne sidekammeratseffekter. Disse kan være fx i form af ekstra undervisningstilbud, fritidsaktiviteter m.fl.

 

Download

Mediedækning

Altinget.dk / Tirsdag 19. sep 2017