Analyse
Mandag 6. feb 2023

Tæt historisk sammenhæng mellem øget velstand og mere fritid

Udviklingen i lønningerne følger udviklingen i produktivitet. Når lønningerne stiger, kan man tjene mere og samtidig arbejde færre timer. Historisk er der en tæt, langsigtet sammenhæng mellem udviklingen i arbejdstid og arbejdskraftens produktivitet. Den tætte sammenhæng sætter spørgsmålstegn ved muligheden for varigt at øge arbejdstiden ved at afskaffe store bededag.

  • Der er en tydelig historisk sammenhæng mellem arbejdstid og velstand i Danmark.

 

  • Siden 1950 er en fjerdedel af velstandsfremgangen i Danmark blevet konverteret til lavere arbejdstid.

 

  • Effekten af højere velstand på arbejdstid er stort set identisk i sammenlignelige lande som fx Tyskland, Norge og Frankrig.

 

  • Andre lande som Sverige og USA har historisk konverteret en mindre del af produktivitetsfremgangen til lavere arbejdstid.

 

  • Den historisk tætte relation mellem produktivitetsfremgang og lavere arbejdstid sætter spørgsmålstegn ved, om afskaffelsen af store bededag varigt kan ændre på denne historiske sammenhæng.

 

  • Hvis sammenhængen fortsætter fremadrettet, vil arbejdstiden være ca. 2 pct. lavere i 2030, end den er i dag.

 

 

Analysen er omtalt i Finans den 6. februar 2023.