Analyse
Tirsdag 30. okt 2018

Udenlandsk arbejdskraft er meget værdifuldt for Danmark

Dette notat viser værdien af udenlandsk arbejdskraft ved at analysere, hvad der sker, hvis adgangen til udenlandsk arbejdskraft pludseligt begrænses. Beregningerne er udført i den økonomiske model ADAM og foretages for to brancher, som på hver sin måde er mest afhængige af udenlandsk arbejdskraft - nemlig landbruget og bygge- og anlægsbranchen.

Analysen er nævnt i Jyllands-Posten d. 30. oktober 2018.

 

  • Analysen viser, at 10.000 færre udlændinge i arbejdsstyrken med et konservativt estimat koster 0,6-0,8 mia. kr. på den offentlige saldo på lang sigt, svarende til et nettotab på 60.000-80.000 kr. per ansat. Gevinsten kan bruges efter politisk ønske til fx højere offentlige udgifter, lavere skat, klimaindsats eller lempeligere tilbagetrækningsregler.

 

  • Dårligere adgang til udenlandsk arbejdskraft i landbruget og byggeriet kan i en normal konjunktursituation medføre ekstra, kortsigtede tab af beskæftigelse i øvrige brancher. Analysen viser, at der kan tabes 7 hhv. 4 job i den øvrige økonomi for hver 10 udlændinge, som landbrug hhv. byggeri kommer til at mangle.  

 

  • En række analyser har dokumenteret, at udenlandsk arbejdskraft er en gevinst for de offentlige finanser. Denne analyse viser, at det ikke kun er de højt betalte udlændinge på beløbs- eller forskerordningen, der er en overskudsforretning, men også den typiske arbejdskraft af faglærte og ufaglærte i landbrug og byggeri.

 

  • Fleksibel udenlandsk arbejdskraft medvirker til at stabilisere konjunkturudsving. De træder hyppigt til, når det går godt, men forlader landet i dårlige tider. Udsvingene i ledigheden bliver derfor ikke så store som ellers, hvilket medvirker til at stabilisere lønstigningerne, der ellers kan vokse for meget i gode tider.

 

Anbefaling: Udenlandsk arbejdskraft er i stigende grad vigtig for dansk økonomi og bidrager til velstand og konjunkturstabilisering. Det anbefales, at man fra politisk hold gør det så let som muligt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det gælder både arbejdskraft fra EU og resten af verden og både ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannelser.