Analyse
Mandag 13. jan 2020

Udgifter til anbringelser og forebyggende indsatser over for udsatte børn og unge

Analysen er omtalt i Berlingske søndag den 12. januar 2020 og på berlingske.dk mandag den 13. januar 2020. 

 

Statsministeren varslede i nytårstalen 2020, at regeringen vil øge indsatsen over for udsatte børn og unge. Flere børn skal anbringes og bortadopteres, og anbringelserne skal ske tidligere. I analysen undersøger vi udviklingen i udgifterne til anbringelser og forebyggende indsatser, og vi opstiller et regneeksempel for de fremadrettede udgifter.

 

I 2018 var udgifterne til anbringelser og forebyggende indsatser 15,3 mia. kr., svarende til 0,7 pct. af BNP. Siden 2012 er udgifterne steget med ca. 1,6 mia. kr., hvilket er drevet af en stigning i udgifterne til forebyggende indsatser.