Analyse
Mandag 14. feb 2022

Udsigt til nulvækst i privat beskæftigelse frem mod 2030

Der er udsigt til en lav vækst i beskæftigelse de kommende år. Finansministeriets seneste fremskrivninger plus seneste reformpakker peger på knap 30.000 flere i beskæftigelse fra 2021 til 2030. Det vil udgøre en markant vending i forhold til de seneste knap ti år, hvor beskæftigelsen er vokset næsten 300.000. Samtidig er trækket fra den offentlige sektor stærkt i perioden på grund af den demografiske udvikling – resultatet kan blive nulvækst i privat beskæftigelse i perioden.

 

• Genopretningen efter coronakrisen er gået stærkt – der ventes ca. 140.000 flere beskæftigede i 2022 i forhold til 2020.

 

• Det følger efter en periode med kraftig vækst i især privat beskæftigelse – i alt er der 265.000 flere private beskæftigede i 2021 ift. 2013.

 

• Fremadrettet ventes meget svag vækst i den samlede beskæftigelse. Fra 2021 til 2030 ventes beskæftigelsen at vokse 16.000 i Finansministeriets seneste fremskrivninger – dertil skal lægges 12.000 fra seneste reformpakker.

 

• Den demografiske udvikling trækker i retning af en øget offentlig beskæftigelse. Hvis dette imødegås politisk med øget offentligt forbrug, kan det betyde, at der reelt ikke er plads til nogen vækst i den private beskæftigelse.

 

 

Analysen er omtalt i Børsen den 14. februar 2022.