Analyse
Torsdag 23. maj 2024

Udvidelse af EU kan give 20.000 flere udenlandske beskæftigede i Danmark

Den udenlandske beskæftigelse i Danmark kan stige med 20.000 personer efter 14 år, hvis en række lande fra Vestbalkan optages i EU. Det vil både øge BNP pr. indbygger og forbedre de offentlige finanser i Danmark.

◼ Fra 1997 til 2021 er der sket en firdobling i antallet af udenlandske beskæftigede i Dan mark. I 1997 var der ca. 71.000 udenlandske beskæftigede mod ca. 286.000 i 2021.

 

◼ Denne udvikling skyldes i høj grad, at 10 lande blev optaget i EU ved Østudvidelsen i 2004 samt Rumænien og Bulgariens optagelse i 2007. Andelen af udenlandsk arbejds kraft i Danmark fra disse 12 nye EU-lande steg fra 5 pct. i 1997 til 28 pct. i 2021.

 

◼ Fremgangen i den udenlandske beskæftigelse udgør ca. tre fjerdedele af den samlede beskæftigelsesfremgang i Danmark siden 1997.

 

◼ Optages en række lande fra Vestbalkan i EU, kan den udenlandske beskæftigelse i Dan mark stige med 9.000 personer efter 7 år og 20.000 personer efter 14 år. Der vil altså historisk set være tale om en stor, yderligere tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

 

◼ Stiger antallet af udenlandske beskæftigede med 20.000 personer fra Vestbalkan, vil det øge BNP pr. indbygger i Danmark med 0,2 pct. og forbedre de offentlige finanser med knap 1 mia. kr.

 

Analysen er omtalt i Børsen den 22. maj 2024.