Analyse
Corona
Tirsdag 14. jul 2020

Fra udenlandsk turist til dansk feriegæst - Flere danskere holder ferie i Danmark, men turistbranchen taber alligevel

Pandemien påvirker danskernes ferieforventninger både i Danmark og i udlandet. Danskerne vil samlet set bruge færre penge på sommerferie i 2020 end i 2019. Til gengæld vil danskerne bruge omkring 40 pct. flere penge på at holde ferie i Danmark end de gjorde i 2019. Selvom danskerne vil bruge flere penge på ferie i Danmark, så ser det ud til at turistbranchens indtægter i 2020 vil falde med mere end 15 mia. kr. sammenlignet med 2019.

Analysen er nævnt i Børsen tirsdag den 14. juli 2020.

 

Fra udenlandsk turist til dansk feriegæst

Genåbningen af Danmark er i gang, og siden d. 27. juni har Danmark forsigtigt åbnet grænserne til nogle lande efter nøje overvågning og overvejelser. Pandemien har allerede haft store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, hvilket har påvirket danskernes adfærd. I denne analyse undersøger vi, hvordan pandemien og dens afledte effekter har påvirket danskernes og udlændingenes ferieadfærd i 2020.

 

Når en hidtil ukendt pandemi rammer Danmark, er det svært at spå om hvad fremtiden bringer. Danmark, der betegnes som en lille åben økonomi, startede med at lukke ned i midten af marts, hvilket bl.a. betød at grænserne blev lukket, mange lønmodtagere blev hjemsendt samtidig med, at mange sundhedsmæssige og økonomiske initiativer blev sat i gang. Nu er Danmark begyndt at åbne op igen, men landet vil højst sandsynligt ikke se ud, som det gjorde inden nedlukningen, lige foreløbig. Oven på sundhedskrisen forventes der nu en økonomisk krise. Den offentlige debat har da også været præget af diskussioner om, hvordan forskellige brancher vil blive ramt af den økonomiske krise. Flere interesseorganisationer, som VisitDenmark og SMVdanmark, har understreget, at Danmark vil tabe mange milliarder, hvis grænserne forblev lukkede for udenlandske turister hele sommeren, jf. SMVdanmark (2020). Nu er grænserne så ved at åbne, men er det ensbetydende med at danskere og udlændinge vil holde ferie, som de altid har gjort?

 

I en nylig spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion på vegne af Kraka har vi spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvor mange penge de forventede at bruge på ferie i hhv. Danmark og udlandet i sommeren 2020. Forventningerne til ferieforbruget i 2020 sammenlignes med de adspurgtes ferieforbrug i 2019. Vi beregner de samlede turistindtægter i 2020 ved at tage udgangspunkt i turistudgifterne og -indtægterne fra nationalregnskabet i 2019.

 

Ifølge vores undersøgelse vil danskerne bruge knap 12 mia. kr. på sommerferien i 2020, hvilket er 40 pct. mindre end i 2019. Danskerne forventer samtidig at bruge 41 pct. mere på ferie i Danmark i 2020 end i 2019. Samlet set forventer danskerne at sænke deres udenlandsferiebudget med 74 pct. sammenlignet med deres forbrug i 2019.

 

Hvis de udenlandske turister, som får mulighed for at rejse til Danmark i sommeren, begrænser deres rejser i samme omfang som danskerne, vil turistbranchen i 2020 miste 15,7 mia. kr. i indtægter sammenlignet med 2019. Dermed vil den forventede gevinst fra flere danske feriegæster langt fra opveje tabet fra de udenlandske turister.

 

Der er en vis usikkerhed knyttet til beregningerne af forventet forbrug i sommeren 2020 både i forhold til udenlandske og danske turister, bl.a. fordi krisesituationen, som Danmark og resten af verdens lande befinder sig i, ændrer sig dag for dag ifm. pandemiens udbredelse. De beregnede værdier er konservative estimater for danskernes turismeforbrug i Danmark, da beregningerne tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks turistindtægter- og udgifter fra nationalregnskabet og ikke bruger den bredere og mere omfattende definition for turistindtægter, som også inkluderer turisme på små overnatningssteder, endagsturisme, besøg hos familie og venner, samt brug af eget eller lånt feriehus mm., jf. Fonnesbeck-Sandberg og Rich (2020).