Analyse
Corona
Onsdag 11. nov 2020

Minkerhvervets betydning for samfundsøkonomien er begrænset

Analysen er omtalt i Politiken den 11. november 2020

 

Alle mink i Danmark skal aflives, da Statens Serum Institut har fundet potentielt farlige mutationer af coronavirus, der stammer fra danske mink. Den sundhedsmæssige gevinst ved aflivning af samtlige mink i landet tilfalder alle danskere og måske også resten af verdens befolkning. Men tabet er koncentreret på få personer.

 

Vi har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at lukke minkerhvervet permanent, arbejdsmarkedets muligheder for at opsuge den ledige arbejdskraft samt minkbedrifternes økonomi. Dertil kommer det personlige tab for en minkavler, der må aflive hele sin besætning og måske se hele sit livsværk smuldre.

 

Minkbranchen var på hælene i forvejen
Prisen på danske minkskind er faldet fra ca. 600 kr. per minkskind i 2013, hvor minkskindene nåede sin højeste pris de seneste 15 år, til ca. 200 kr. pr. skind i 2019, hvilket var den laveste pris på danske minkskind i samme periode. Prisen på minkskind i 2019 lå under fremstillingsprisen, der i 2018 i gennemsnit var 290 kr., mens de mest efficiente producenter kunne producere skind for 251 kr.

 

Det betyder, at branchen samlet set tabte penge i 2019. Erhvervet ville ikke kunne have overlevet, hvis prisen for skind vedvarende ligger under fremstillingsprisen. Det er derfor muligt, at man ved aflivning af de danske mink ”lukker” en branche, der under alle omstændigheder er i betydelige problemer.

 

I analysen viser vi, at:

 

▪ Produktionen af pelsskind har en begrænset samfundsøkonomisk betydning. Værdiskabelsen i minkindustrien inkl. leverandører udgjorde i 2019 2,5 mia. kr. – det laveste niveau i dette årtusinde. Det svarer til 0,12 pct. af den samlede danske værdiskabelse.

 

▪ Danske minkbedrifter beskæftiger 2.700 fuldtidsbeskæftigede, der nu skal finde ny beskæftigelse. Dette skal ses i lyset af, at over 800.000 jobs (gen)besættes hvert år i Danmark.

 

▪ En gennemsnitlig dansk minkbedrift tabte næste en million kroner i perioden 2016 til 2018.

 

▪ Baseret på bedrifternes økonomi i perioden 2016-2018, vil en aflivning af minkene på kort sigt føre til et samfundsøkonomisk tab på 2,5 mia. kr. fra en lavere værdiskabelse. På lidt længere sigt vil arbejdskraften og kapitalen bundet i erhvervet tilflyde andre dele af økonomien. Derved vil det samfundsøkonomiske tab forsvinde eller muligvis endog erstattes af en samfundsøkonomisk gevinst pga. de seneste års tab i erhvervet.

 

▪ Det er vanskeligt at argumentere for, at avlerne i gennemsnit bør kompenseres for tabt fremtidig indtjening, da branchen generelt ikke har tjent penge på driften de seneste tre år.

 

Download