Analyse
Corona
Onsdag 24. feb 2021

Under nedlukning hjælper feriepenge ikke nødlidende erhverv

Analysen er omtalt i Berlingske onsdag den 24. februar 2021.

 

Det er aftalt at sætte gang i dansk økonomi med udbetaling af feriepenge til marts. Det bør dog overvejes, om udbetalingen skal afvente en større åbning af samfundet. Den kraftige stimulans kan ellers vise sig at virke meget mindre end forventet eller i værste fald at skabe ubalancer i økonomien:

 

◼ Det er stadig usikkert, om eller i hvor høj grad coronarestriktionerne kan ophæves til marts. Det er særligt restriktionerne, der lægger en dæmper på den indenlandske efterspørgsel i dansk økonomi. En fuld effekt af feriepengeudbetaling for genopretningen forudsætter derfor en genåbning af samfundet.

 

◼ Vores analyse viser, at krisen kun kradser i udvalgte dele af erhvervslivet. Restriktioner og fald i efterspørgsel har især ramt en række brancher hårdt, hvor der er tæt kontakt mellem mennesker, herunder restauranter, hoteller og dele af detailhandlen. Andre erhverv er i langt mindre grad påvirkede.

 

◼ Udbetaling af feriepenge kan under en fortsat nedlukning ikke hjælpe brancher, der er nødlidende som følge af restriktioner, fx restauranter og detailhandel. Samtidig kan det føre til usunde prisstigninger i andre dele af økonomien, der ikke er underlagt restriktioner, og som i forvejen ikke mangler efterspørgsel, fx håndværksfag.