Analyse
Small Great Nation
Torsdag 23. maj 2024

AI skaber dilemma mellem at uddanne til nutiden og fremtiden

I denne analyse undersøger vi forholdet mellem historisk og fremtidig knaphed på arbejdskraft inden for job på det danske arbejdsmarked. Analysen viser, at arbejdsmarkedet kan inddeles i fire grupper, der påvirkes forskelligt af automatisering, og at der er et grundlæggende dilemma mellem at uddanne indenfor de områder, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft, og de områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft i fremtiden.

Det viser analysen:

 

  • For ledere og udvalgte specialister er der i dag knaphed på arbejdskraft, og automatise-ring vil ikke kunne frigøre arbejdskraft i fremtiden. Politisk bør man derfor sikre, at der bliver uddannet flere, der kan varetage disse job.

 

 

  • For håndværker og industrijob gælder det, at ny automatiserende teknologi vil kunne afhjælpe nuværende knaphed på arbejdskraft.

 

 

  • Mange job inden for servicefag fx restauration og kundeservice er i en udsat situation, da der på nuværende tidspunkt ikke er mangel, og ny teknologi vil i fremtiden kunne frigøre arbejdskraft.

 

  • For mange job, der kræver viden på mellem og højt niveau gælder det, at der i dag ikke er knaphed på arbejdskraft, og i fremtiden vil automatisering ikke kunne frigøre arbejdskraft. Der er således en balance i forholdet mellem nuværende og fremtidig knaphed.

 

Analysen er omtalt i Weekendavisen den 24. maj 2024.