Analyse
Small Great Nation
Lørdag 29. jul 2023

En tredjedel af de unge længes efter at se deres venner fysisk frem for digitalt

Skærmtid og sociale medier har bidt sig fast i de unges fritid, og to tredjedele af alle unge mellem 12 og 30 år mødes i dag maksimalt én gang om ugen med venner i deres fritid, viser en ny Small Great Nation-undersøgelse. De unge længes efter det fysiske samvær, og en tredjedel af de unge siger selv, at de ville foretrække, at deres vennegruppe brugte mindre tid online og mødtes mere fysisk.

  • Unge, der bruger en til to timer online i deres fritid, har den højeste gennemsnitlig livstilfredshed, mens yderligere skærmtid hænger sammen med lavere trivsel. Unge, der er online i mere end otte timer om dagen, har den laveste trivsel.

 

  • To tredjedele af alle unge mødes i dag maksimalt én gang om ugen med deres venner i fritiden.

 

  • En tredjedel af de unge siger selv, at de ville foretrække, at deres vennegruppe brugte mindre tid online og mødtes mere fysisk, og andelen er størst for de unge, der er online i seks til otte timer hver dag.
     
  • Unge undervurderer sig selv på sociale medier. Det tyder på, at sociale medier giver skæve sammenligningsgrundlag, der kan gå ud over unges selvtillid.

 

 

Analysen er omtalt på dr.dk den 29. juni 2023.