Analyse
Small Great Nation
Onsdag 18. maj 2022

Gasledning til Lolland-Falster er økonomisk og klimamæssigt en dårlig idé

Ruslands invasion af Ukraine har givet et stort politisk drive for at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Derfor er det afgørende, at gassen kun bliver brugt dér, hvor der ikke findes gode alternativer. Bl.a. derfor bør politikerne genoverveje beslutningen om at bygge den gasledning til Lolland-Falster til 1 mia. kr., som regeringen har vedtaget for at sikre forsyning af gas til Nordic Sugars sukkerfabrikker.

 

I denne analyse viser vi, at gasledningen er en dårlig forretning både fra en samfundsøkonomisk og en selskabsøkonomisk betragtning. Omlægning af produktionen til el vil være billigere for virksomheden og give en væsentligt større klimagevinst end omlægning til naturgas. Anlægsfasen starter i 2023, så der er stadig tid til at omgøre beslutningen.

 

Gasledning har aldrig vist tegn på at blive god forretning
Projektet har allerede fra begyndelsen haft udsigt til at blive en dårlig samfundsøkonomisk forretning. I en business case som Kraka-Deloitte har fået aktindsigt i, har Energinet i april 2020 beregnet det samfundsøkonomiske afkast baseret på tre scenarier, hvoraf de to medfører et samfundsøkonomisk tab på hhv. 331 og 373 mio. kr. I det tredje scenarie vil gasledningen medføre en gevinst på 206 mio. kr., men Energinet vurderede dengang, at det var et usikkert scenarie, og den seneste tids stigning i kvotepriser og gaspriser trækker et eventuelt afkast yderligere ned. Regningen for projektet vil i sidste ende falde tilbage på de danske gaskunder, der kan forvente en stigning i deres tarifbetalinger.

 

Millionbesparelser på at omlægge til el frem for gas

Energistyrelsen har i januar 2021 undersøgt, hvordan muligheden for elektrificering af Nordic Sugar ser ud, og kommer frem til, at omlægning til naturgas er det billigste for sukkerfabrikken. På grund af udviklingen i energipriserne og effekterne af regeringens netop fremlagte forslag til grøn skattereform er forudsætningerne dog drastisk ændrede. I vores opdaterede beregninger er elektrificering derfor 237-282 mio. kr. billigere i årlig omkostning, sammenlignet med omlægning til gas. Samtidig vil elektrificering være betydeligt bedre for klimaet, da gasledningen forventes at øge efterspørgslen efter gas mere, end den øger udbuddet af biogas.

 

 

Analysen er omtalt i Børsen den 17. maj 2022.