Analyse
Small Great Nation
Fredag 26. apr 2024

Kunstig intelligens har indtaget de danske arbejdspladser

Det er ikke længere et spørgsmål om hvornår, men hvordan kunstig intelligens kommer til at påvirke danskernes arbejde. Og de første tegn er positive for både arbejdstager og -giver, viser en analyse fra Kraka-Deloitte.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Kraka-Deloitte viser, at blandt de respondenter, der har haft interaktion med kunstig intelligens på arbejdspladsen, stiger arbejdsglæden for knap halvdelen, og 78 pct. oplever øget produktivitet.

 

Analysen viser, at kunstig intelligens i høj grad er i brug på arbejdspladserne. Siden lanceringen af ChatGPT har især de højtuddannede taget brugen af AI til sig. 67 pct. af de højtuddannede i undersøgelsen tilkendegiver, at deres arbejdsplads benytter kunstig intelligens, jf. figur 1.

 

Heraf har 41 pct. selv interaktion med kunstig intelligens – kun 16 pct. af denne gruppe interagerede med AI for to år siden. For personer med grundskole som højeste uddannelse svarer kun 32 pct., at deres arbejdsplads benytter kunstig intelligens, mens det for faglærte er 39 pct.

 

Siden fremkomsten af Generativ AI, som fx ChatGPT, der er nem at anvende, er der sket en stigning i antallet af personer, der er bekymrede for at miste deres job til AI. Det bekymrer 21 pct. af danskerne i undersøgelsen her fra 2024, mens det bekymrede 16 pct. i 2021. Bekymringen ser dog ikke ud til at være baseret på personlig erfaring, idet kun 6 pct. af de adspurgte har oplevet af kunstig intelligens overtog deres arbejdsopgaver, og ingen af de 6 pct. har mistet jobbet som konsekvens.

 

 

 

Analysen er omtalt i Børsen den 27. april 2024.