Analyse
Small Great Nation
Tirsdag 24. nov 2020

Øget regionalisering vil have stor betydning for dansk erhvervsliv

En øget regionalisering af verdenshandlen kan betyde store tilpasningsomkostninger for dansk erhvervsliv, da lande uden for Europa har fået en stor betydning for den danske produktion og beskæftigelse. En stor del af den danske befolkning støtter øget samhandel med Europa, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

Analysen er bl.a. nævnt på Finans.dk den 24. november 2020.

 

Der er tegn på, at handel af varer og tjenester fremover i højere grad vil ske mellem lande i samme region - også kaldet regionalisering. Denne udvikling skyldes bl.a. usikkerhed om fremtiden i forhold til globale pandemier, handelskonflikter og politiske spændinger mellem fx Kina og andre lande. Usikkerheden kan få virksomhederne til at forkorte deres forsyningskæder for at øge leverandørsikkerheden.

 

I en ny spørgeskemaundersøgelse, som vi netop har gennemført, fremgår det, at næsten halvdelen af den danske befolkning er enig i, at dansk erhvervsliv bør gøre sig mindre afhængig af lande uden for Europa og i højere grad basere sig på europæiske samarbejdspartnere, selvom det indebærer højere forbrugerpriser.

 

Regionalisering kan medføre højere forbrugerpriser og tilpasningsomkostninger for danske virksomheder. Stigende forbrugerpriser opstår, fordi varerne ikke længere produceres, hvor det er billigst. Stigende tilpasningsomkostninger for danske virksomheder opstår blandt andet, fordi de vil blive mere afhængige af input fra virksomheder i Europa, og lande uden for Europa i mindre grad vil efterspørge varer og tjenester fra danske virksomheder.

 

En stor del af den danske eksport bearbejdes i andre lande og eksporteres videre til nye lande. Tyskland er det største eksportmarked for danske virksomheder, når man ser på den direkte eksport. Når der tages højde for, at en del af den danske eksport forarbejdes i andre lande og eksporteres videre til nye lande, er det i stedet USA, som er det vigtigste eksportmarked for Danmark, jf. Figur 1.

 

Analysen viser, at lande uden for Europa generelt har en større indflydelse på dansk produktion og beskæftigelse, end man får indtryk af fra de traditionelle eksportopgørelser.

 

 

I analysen undersøger vi ved brug af en international input-output-model, hvilken betydning det vil have for danske virksomheder, hvis verdenshandelen regionaliseres i fremtiden.

 

Analysen viser, at danske virksomheder samlet set kan forvente relativt store tilpasningsomkostninger sammenlignet med øvrige lande. Danmark rammes fx umiddelbart relativt hårdt sammenlignet med Sverige, som samlet set har en nettogevinst ved regionaliseringsstødet. Den store forskel skyldes, at Danmark er mere afhængig af eksport til lande uden for Europa.