Analyse
Small Great Nation
Mandag 22. maj 2023

Stigende mistrivsel blandt piger og unge i ø-kommunerne

En ny analyse fra Kraka-Deloitte viser, at den stigende mistrivsel rammer en bred gruppe af unge. Andelen af unge med lav trivsel i folkeskolen er steget fra ca. 9 pct. i skoleåret 2014/2015 til 12 pct. i 2021/2022. Mistrivslen er særligt steget blandt piger og unge i ø-kommunerne og Vestsjælland.

Gennem de seneste ti år har et stort antal undersøgelser vist stigende mistrivsel blandt unge. En helt ny analyse fra Kraka-Deloitte ser nærmere på hvilke baggrundskarakteristika, der hænger sammen med sandsynligheden for mistrivsel for den enkelte elev fra 2015 til 2021. Analysen viser blandt andet, at mersandsynligheden for at have lav trivsel, når man er pige ift. at være dreng, er knap fordoblet fra ca. 3,2 til 6 pct.-point, og sandsynligheden for lav trivsel er siden 2015 steget mest i ø-kommunerne og Syd- og Vestsjælland. 

 

Desuden viser analysen også, at der er tydelig sammenhæng mellem mistrivsel og socioøkonomi- ske faktorer. Fx er der ca. 3 pct.-point lavere sandsynlighed for at have lav trivsel, hvis eleven er fra en højindkomstfamilie sammenlignet med, hvis eleven er fra en lavindkomstfamilie. Efterkommere fra ikke-vestlige lande trives fx også bedre sammenlignet med elever med dansk oprindelse og samme socioøkonomiske baggrund.

 

1

 

2

 

Analysen er omtalt i Avisen Danmark d. 22. maj 2023