Debatindlæg
Tirsdag 9. feb 2021

Lad os høste gevinsterne af hjemmearbejde

Coronakrisen har ledt til omfattende hjemmearbejde. Det har hjulpet med at nedbringe smitten og har bidraget til at holde hjulene i gang i dansk økonomi. Og mange er blevet bekendt med både nye digitale værktøjer og arbejdsformer. Dét skal vi huske, når restriktionerne forhåbentligt snart kan løsnes. For vi skal høste de gevinster, som hjemmearbejde giver for både arbejdstager, arbejdsgiver og samfundet.

Debatindlægget blev bragt på finans.dk den 15. februar 2021.

 

De erfaringer, vi har gjort os under coronakrisen, kan vise sig at være milliarder af kroner værd, når restriktionerne letter. Uger og måneder er gået på hjemmekontoret ved spisebordet, i børneværelset, eller hvor der nu var en ledig, rolig plet.

 

Selvom det for mange mennesker har været vanskeligt at arbejde gennem en skærm, måske også ensomt og ikke så udviklende, som man er vant til på jobbet, er intet så skidt, at det ikke er godt for noget. Hvis vi fører de positive elementer videre, når hverdagen vender tilbage, kan hjemmearbejde blive en stor gevinst for både den enkelte og hele samfundet.

 

Plus for alle

Analyser fra Kraka Deloitte-projektet Small Great Nation viser en samfundsøkonomisk gevinst på 4 mia. kr., hvis alle lønmodtagere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, øger hjemmearbejdet med bare en dag hver anden uge.

 

Gevinsten opstår, fordi lønmodtagerne sparer tid og omkostninger fra transport til og fra arbejde. Mindre transporttid kan forøge arbejdsudbuddet med 2.200 fuldtidspersoner, da en del af den sparede transporttid vil blive omsat til øget arbejdstid. Mindre trængsel i trafikken, mindre luftforurening og en lavere udledning af drivhusgasser bidrager også til gevinsten.

 

Øget brug af hjemmearbejde kan også medføre yderligere gevinster. Fx større fleksibilitet i hverdagen til at hente og bringe børn eller bare  større variation i arbejdsdagen.

 

Gevinsterne fra mere hjemmearbejde vil i høj grad tilfalde de beskæftigede, der har mulighed for at arbejde hjemmefra. Vores analyser viser, at det især er folk med lange videregående uddannelser og høje lønninger.

 

Men vi skal huske, at mere hjemmearbejde for nogle også kan gavne andre. Håndværkeren kan komme hurtigere på arbejde, når flere kontoransatte arbejder hjemmefra. Og hele samfundet vil få glæde af mindre luftforurening. Så øget brug af hjemmearbejde kan komme alle til gode.

 

Erfaringer fra krisen bør omsættes til værdi

Det seneste år har dog også vist, at hjemmearbejde ikke altid er lige så godt eller bedre end en dag på kontoret. Er vi lige så kreative alene derhjemme? Er alle medarbejdere lige så produktive derhjemme som på arbejde? Og kan hjemmearbejde skabe ensomhed? Det er bestemt spørgsmål, som den enkelte arbejdsplads skal indtænke i planerne.

 

Men det skal ikke stå i vejen for, at vi høster de mulige gevinster ved hjemmearbejde. Mulighederne for hjemmearbejde er meget forskellige på tværs af arbejdspladser og medarbejdere. Den enkelte medarbejder og arbejdsgiver bør sammen med arbejdsmarkedets parter finde løsninger, der passer til arbejdspladserne i forskellige dele af arbejdsmarkedet.

 

Forhåbentligt kan vi snart komme tilbage til en tid uden coronarestriktioner. Så skal vi omsætte vores erfaringer og investeringer i ny teknik, anderledes mødeformer og arbejdsmetoder til ny værdi for samfundet. Selvom det er på en trist baggrund, har krisen båret os et tigerspring væk fra en udbredt skepsis mod hjemmearbejde og frem til en bedre forståelse af de fordele, der bliver serveret ved spisebordet på hjemmekontoret.