Debatindlæg
Torsdag 5. dec 2019

Virksomheders skatteundgåelse skal forhindres ved et globalt samarbejde

Indlægget er bragt på Finans.dk d. 29. november 2019.

 

Multinationale virksomheder i Danmark flyttede i 2016 på hel lovlig vis mere end 30 mia. kr. af deres overskud ud af Danmark. Danmark mistede dermed 6,9 mia. kr. i skatteindtægter svarende til omkring 18.000 pædagoger eller sygeplejersker. Lignende er sket i Frankrig, og de indfører nu som konsekvens en omsætningsskat på de største digitale virksomheder. Men enegang er ikke den rette vej at gå. Danmark skal bevare tålmodigheden og fortsat støtte det internationale arbejde for at finde globale løsninger, der kan reducere international skatteundgåelse.

 

Verdenen bliver stadig mere globaliseret og digital, hvilket kun gør det nemmere at flytte overskud mellem lande. Der foregår derfor et stort arbejde i både EU og samarbejdsorganisationen OECD for at finde nye internationale skatteregler, der kan sikre fair selskabsbeskatning på tværs af lande. Frankrig har imidlertid mistet tålmodigheden og indfører en skat på 3 pct. af omsætningen i Frankrig for bestemte typer af større virksomheder såsom Google og Facebook. Flere lande har meldt ud, at de er klar til at følge i Frankrigs fodspor.

 

Danmark bør næppe følge Frankrig i første omgang. For det første kan det være vanskeligt at indkræve en omsætningsskat fra udenlandske virksomheder uden hjælp fra deres hjemlande. For det andet kan enegang besværliggøre det internationale arbejde for at finde en fælles løsning, og det kan skabe handelsstridigheder. Og for det tredje opnår Danmark ikke nødvendigvis en statsfinansiel gevinst.

 

Danmark bør dog støtte det igangværende arbejde i OECD, som for nyligt har fremlagt to forskellige løsninger, som der hver især arbejdes videre med. Den ene løsning indebærer, at lande kan beskatte en del af en virksomheds globale overskud afhængig af, hvor stor omsætningen er i landet. Den anden løsning indebærer, at der indføres et globalt minimum for selskabsbeskatning, så lande bl.a. kan beskatte et datterselskabs overskud i udlandet, hvis det beskattes under minimumsgrænsen.

 

Skatteundgåelse involverer lande i alle verdenshjørner, så derfor er den bedste løsning også global. Fælles standarder og skatteregler kan forhindre ”race to the bottom” og samlet være en fordel for statskasserne i verdens lande. Derfor bør Danmark som en ansvarlig international spiller bakke op om fælles løsninger. Men det er ikke sikkert, at alle lande vil vinde:

 

Nuværende skattelylande såsom Irland vil med sikkerhed tabe på fælles standarder. Men heller ikke lande som Danmark kan være sikre på en gevinst: Mange danske selskaber har en stor omsætning uden for Danmark og kan i givet fald beskattes mindre i Danmark. Omvendt har danskerne også et stort forbrug hos udenlandske virksomheder. Hvilken vej, vægten tipper, er usikkert.

 

Hvis samarbejdet i OECD bryder sammen, er en fælles løsning i EU en nærliggende mulighed. Hvis det heller ikke lykkes, så skal Danmark tænke sig om, hvis man skal gå enegang, for vi kan tabe mere, end vi vinder.

 

Emner