Finanskrisekommissionen
Tirsdag 21. okt 2014

Hovedrapportens enkelte bilag

Her kan du downloade de enkelte bilag, der bliver refereret til i hovedrapporten.

Christian Helbo Andersen

Sundhedstjek af de europæiske banker


Jens Hauch
Overblik over resultaterne fra andre landes finanskrisekommissioner

 

Finansielle Cykler

 

Christian Heebøl

Monetær stress i euroområdet og Danmark

 

Regional Danish housing booms and the effects of financial deregulation and expansionary economic policy


 

Christian Heebøl & Rasmus Bisgaard Larsen

Privatforbrug og realøkonomiske effekter af boligprisudsving

 

Christian Heebøl, Rasmus Bisgaard Larsen & Esben Anton Schultz 

Regionale forskelle i ejendomsbeskatningen   


 

Lars Jensen

De økonomiske omkostninger af højere kapital- og likviditetskrav 

 

Modigiliani-Miller effekten

 

National diskretion ift. kapitalkravene i EU-lovgivningen

 

Overgang til IFRS 

 

Økonomiske Effekter af Basel III 

 

Lars Jensen & Rasmus Bisgaard Larsen

Det negative samspil mellem stat og banker under finanskrisen

 

Alexander Karlsson, Rasmus Bisgaard Larsen & Jonas Korsgaard Christiansen 

Likviditetskrav i den nye regulering

 

Kraka

Finanspolitik i 00’erne 

 

Kreditrisiko efter IRB-metoden

 

SIFI-aftalen 

 

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver 

 

2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen 

 

Betinget hæftelse 

 

Udlån under krisen

 

Nicolai Kaarsen 

Konkurrencen på det danske bankmarked

 

Livskvalitet og krisen i Europa 

 

Nikolaj Warming Larsen 

Likviditet i et fastkursregime

 

Revision af pengeinstitutter

 

Revisor certificeringsordningen

 

Revisorernes rolle

 

Nikolaj Warming Larsen & Alexander Karlsson

Implicit statsgaranti

 

Rasmus Bisgaard Larsen 

Ejendomsskattegrundlaget

 

Mette Winther Løfquist

Corporate governance i danske pengeinstitutter

 

Linda Nielsen 

Advokaternes rolle 

 

Asbjørn Sonne Nørgaard, Robert Klemmensen & Helle Mølgaard Svendsen

Regeringers økonomiske retorik, følelser & forbrugeradfærd

 

Esben Anton Schultz 

Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger

 

Palle Sørensen 

Har ejerstrukturen betydning for sandsynligheden for at blive nødlidende? 

 

Hvad er kreditklemmer?

 

Palle Sørensen, Rasmus Bisgaard Larsen & Jonas Korsgaard Christiansen

Kreditpolitik før og under krisen

 

Rune Ledgaard Sørensen, Lars Jensen & Alexander Gross Karlsson

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller