Corona
Small Great Nation
Onsdag 18. mar 2020

Hvor stor skal Coronafonden være, og hvordan skal kompensationsmodellen administreres?

Coronakrisen og de foranstaltninger som er iværksat for at begrænse smitten, har store økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Der er allerede vedtaget forskellige kompensationspakker, herunder lønkompensation og kompensation til små erhvervsdrivende. Det er dog vores vurdering, at der er behov for yderligere kompensation, hvis man vil undgå en massiv økonomisk nedgang.

Helt overordnet foreslår vi, at staten etablerer en Coronafond, som skal dække tab for dansk erhvervsliv. Virksomhederne skal kompenseres ud fra faldet i deres værditilvækst sammenlignet med samme periode sidste år. Denne opgørelse baseres på virksomhedernes momsindberetning. Vores forslag er beskrevet nærmere i vores debatindlæg og uddybet i vedhæftede notat.

 

I dette notat dokumenterer vi vores beregninger, der ligger til grund for vores vurdering af, at en coronafond skal have en størrelsesorden på 300 mia. kr. Vi beskriver desuden vores forslag til en kompensation baseret på virksomhederne momsindberetninger i flere detaljer.