Øvrigt
Torsdag 27. apr 2017

Kraka analyse publiceret i 'Nordic Economic Policy Review: Labour Market Integration in the Nordic Countries'

Tidligere medarbejder Kristian Thor Jakobsen samt Nicolai Kaarsen og nuværende ledende økonom Kristine Vasiljeva skrev i juni 2016 analysen "Hvordan påvirker lavere overførsler flygtningebørns præstation i uddannelsessystemet?".

 

Med afsæt i regeringens integrationsydelse fra 2015 undersøgte analysen, hvorvidt de medførte lavere overførsler til flygtninge, har negative konsekvenser for flygtningbørns uddannelse.

 

Hovedkonklusionerne fra analysen var som følgende:

 

  • Starthjælpen har øget beskæftigelse og erhvervsindkomst for flygtningeforældre, hvilket stemmer overens med tidligere forskning. Denne stigning var dog ikke nok til at kompensere fuldt ud for faldet i overførselsindkomst – i gennemsnit er den samlede indkomst de første tre år reduceret med 41.000 kr. Effekten er midlertidig –7 år efter ankomst til Danmark har reformen ikke nogen effekt på arbejdsmarkedstilknytning. Det tyder på, at der altså ikke er langsigtede gevinster for integrationen på arbejdsmarkedet ved at sætte ydelserne ned for flygtninge.

 

  • Der er stort set ingen forskel i flygtningebørns uddannelse, når vi sammenligner børn med forældre på kontanthjælp med børn med forældre på starthjælp. Børn fra de to grupper opnår det samme karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve, samme sandsynlighed for at afslutte 9. klasse og samme sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Børn, der er påvirket af reformen, er mindre tilbøjelige til at gå op til alle danskprøver i 9. klasses afgangsprøve, men dette resultat er forbundet med betydelig usikkerhed.  

 

  • Starthjælp har ikke øget flygtningebørns indkomst fra fritidsarbejde mv. Det peger på, at børn med forældre på starthjælp ikke arbejder mere for at kompensere for familiens fald i indkomst.

 

Hos Kraka er vi meget stolte af, at den nu er blevet publiceret i 'Nordic Economic Policy Review: Labour Market Integration in the Nordic Countries' under navnet "Does reduced cash benefit worsen educational outcomes of refugee children?"

 

Hele notatet kan læses her og Nicolai Kaarsens dertilhørende debatindlæg her.