Øvrigt
Fredag 2. okt 2020

Kraka søger dygtige studenter

Om Kraka

Vi er en fagøkonomisk tænketank og arbejder for, at økonomisk-politiske beslutninger i Danmark træffes på baggrund af den bedst mulige faglige viden. Vi udarbejder derfor analyser på et højt fagligt niveau og kommunikerer resultaterne til befolkning og politikere. Dermed vil vi forbedre kvaliteten af de beslutninger, der træffes i bl.a. Folketinget. Vores arbejde er således helt uafhængigt af politiske holdninger og ideologier.

 

Om jobbet

  • Vi tilbyder et spændende og fagligt udfordrende studiejob i et uformelt og afslappet arbejdsmiljø, hvor du vil komme til at arbejde med aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som fx finans- og strukturpolitik, klimaudfordringen, coronakrisen mm.
  • Dit kernearbejdsområde vil være at udarbejde empiriske analyser af fx uddannelse, arbejdsmarked, produktivitet og konkurrence, herunder ved brug af registerdata.
  • Du vil komme til at arbejde selvstændigt og i et vist omfang være med til at skrive analyserne. Men arbejdet foregår altid i tæt samspil med Krakas øvrige medarbejdere. Desuden kan du blive inddraget i forskellige udviklings- og ad hoc-opgaver.
  • Din forventede gennemsnitlige arbejdstid fastlægger vi sammen og med udgangspunkt i din studiesituation. Den faktiske arbejdstid kan variere fra uge til uge både efter Krakas behov og fx dine eksaminer, men vil typisk være mellem 10-20 timer om ugen.

 

Om dig

  • Først og fremmest er du fagligt rigtig skarp. Du er stud. polit eller stud.scient.oecon og har bestået 1. årsprøve.
  • Du skal have lyst til at arbejde med registerdata – erfaring er selvsagt en fordel, men ingen betingelse.
  • Du er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.
  • Du har en stor ansvarsfølelse og lyst til at udvikle dine kompetencer som økonom. Endelig er du udadvendt, engageret og har et godt humør.

 

Yderligere oplysninger og ansøgning

Ansættelsesstart snarest. Vi afholder samtaler løbende og sigter på at ansætte en til to studenter. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte økonom Thomas Wilken (tlf. +45 28 89 71 23/mail: taw@kraka.dk). Send din ansøgning til tbn@kraka.dk senest mandag d. 19. oktober 2020. CV og karakterudskrift vedlægges. Du kan læse mere om Kraka på www.kraka.dk.