Øvrigt
Torsdag 22. aug 2019

Kraka søger to fagligt stærke økonomer

Kraka søger to fagligt stærke økonomer. Søg stillingen, hvis du brænder for dit fag, for at få faglige udfordringer og for at deltage aktivt i den offentlige debat om Danmarks løbende udvikling.

Kraka og vores arbejde

Kraka er Danmarks uafhængige tænketank, som arbejder for at kvalificere den økonomisk-politiske debat. Tidens krav til sande oplysninger og viden kan ikke overdrives, og med et solidt udgangspunkt i teori og empirisk metode udfører vi analyser, der er relevante for den økonomisk-politiske diskussion i Danmark.

 

I Kraka arbejder fagligt stærke økonomer med en række forskellige emner, fx arbejdsmarked, skat og fordeling, regulering og incitamenter, transport og miljø, produktivitet, uddannelse, sundhed, indvandring og sammenhængskraft. Vi udfører både registerbaserede analyser og makro­økonomiske/strukturøkonomiske analyser.

 

Der udarbejdes både små dagsaktuelle analyser og større udredninger af forskningsmæssig karakter. Fælles for begge dele er, at det skal være fagligt uangribeligt og bidrage med ny viden. Sammen med Deloitte sætter vi i Small Great Nation-projektet, fokus på, hvordan Danmarks fremtidige vækst, velfærd og sammenhængskraft kan sikres.

 

I Kraka har medarbejderne stor indflydelse på opgaverne. Således forventer vi, at den enkelte medarbejder bidrager med analyseidéer, selvstændigt gennemfører analyser, beskriver resultaterne og kommunikerer budskaberne til en bredere kreds, fx i skrevne og elektroniske medier.

 

Vi lægger desuden vægt på, at den enkelte medarbejder udvikler sig fagligt, fx ved at opdyrke nye fagområder på egen hånd eller i samspil med fagfæller i og uden for Kraka.

 

Vi har også en omfattende sparring og kvalitetssikring i vores arbejde. Fra drøftelser af data og analysemetode med kollegaer til faglige diskussioner og feedback fra Krakas ledelse og tilknyttede forskere, som bl.a. omfatter professorerne på Københavns Universitet Peter Birch Sørensen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Jakob Roland Munch. Ofte vil man samarbejde med andre, og man står aldrig alene med opgaverne. Vores faglige diskussioner er intense, men det er altid det bedste faglige argument, der vinder.

 

Vi giver gerne policy-anbefalinger - oftest på nationalt niveau. Men anbefalingerne er, både empirisk såvel som teoretisk, alene baseret på faglighed. Politiske eller ideologiske anbefalinger lader vi andre om.

 

Dig og den ledige stilling

Du skal søge stillingen, hvis du brænder for dit fag, for at få faglige udfordringer og for at deltage aktivt i den offentlige debat om Danmarks løbende udvikling.

 

Du skal være idérig, fagligt dygtig og klar til at arbejde sammen med andre, hvor du kan anvende din viden til at løfte andres analyser. Til gengæld får du rigtig gode muligheder for at præge Kraka med dine ideer og analyser. Vi lægger også stor vægt på det sociale miljø og arbejder altid med højt humør.

 

Du får mulighed for at repræsentere Kraka i medierne. Du behøver ikke at være trænet i denne disciplin, men du skal være parat til at lære mere om, hvordan man, både på skrift og tale, kommunikerer effektivt og klart til aviser samt i TV.

 

Flere forskellige profiler kan komme i betragtning, lige fra helt nyuddannede til meget erfarne. Dine ansvarsområder kommer til at afspejle dine kompetencer og erfaring.

 

Du er uddannet økonom – polit, oecon e.l., fagligt rigtig stærk og evt. med Ph.d. og/eller erfaring fra fagligt stærke miljøer, såsom de økonomiske ministerier eller sektorforskning. Du er af natur nysgerrig, positiv og udadvendt og med et stort ønske om fortsat faglig udvikling.

 

Vi tilbyder en god og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale.

 

 

Er der et liv uden for Kraka?

Ja, vi er en meget familievenlig arbejdsplads med stor fleksibilitet. Flere af vores medarbejdere er småbørnsforældre og benytter vores store fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge sammen. Og vi har kun kortvarige perioder med højt arbejdspres.

 

Fleksibiliteten går begge veje: Man kan af og til opleve at skulle på TV fx en tidlig morgen. Det sker ikke ofte, men når det sker, stiller man op. Ligeledes kan der være dage, hvor man arbejder længere for at få en aktuel analyse færdig.

 

 

Ansøgningen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Jens Hauch, mail: jeh@kraka.org, tlf.: 31 40 77 15.

 

Ansøgning inkl. CV, dokumentation for uddannelse, herunder karakterudskrift, skal være Kraka i hænde senest d. 9. september 2019, og sendes til Bastian Hjelm på bas@kraka.org.